Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Centrum vozidel udržitelné mobility – CVUM

Dne 1. 12.2010 byla po roce od podání projektové žádosti s názvem "Pořízení technologie pro Centrum
vozidel udržitelné mobility", zahájena vlastní realizace projektu, jehož cílem je vytvořit nové,
moderně vybavené pracoviště, které svou činností a výsledky naváže na úspěšná výzkumná centra -
Výzkumné centrum Josefa Božka I a II. Na realizaci projektu byla získána dotace z Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace v celkové výši 195 667 200,- Kč.

Činnost se bude koncentrovat na prostředky a technologie výzkumu nových řešení a optimalizaci současných koncepcí jednak pístových motorů pro vozidla i energetiku, jednak hnacích agregátů automobilů včetně elektrických a hybridních a jejich integrované řízení s ohledem na účinnost, šetrnost k životnímu prostředí, užitnou hodnotu z hlediska mobility a konečně z toho vyplývající konkurenceschopnost firem, spojených s tuzemským průmyslem.

Přímé výstupy, použitelné v průmyslu, se týkají holistického přístupu k inovativním koncepcím a optimalizaci automobilních pohonů založených na spalovacích motorech i elektrických pohonech s akumulací energie a účinných, k prostředí šetrných, bezpečných, dynamických a pohodlných vozidel na základě vyhodnocení virtuální reality a experimentů. Konkrétní realizace navržených pohonových ústrojí pro osobní vozidla malé a nižší střední třídy umožní snížení dráhové spotřeby paliva o minimálně 5 -10%.

Fáze realizace projektu potrvá tři roky, od 1. 12. 2010 do 31. 12. 2012. V tomto období bude vynaloženo téměř 200 milionů Kč, z toho investice do nákupu technologií cca 146 100 000,-Kč. Projekt je zároveň výjimečný svou synergií s projektem VTP Roztoky, který je realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace. Existence tohoto vědecko-technického parku umožní umístit zařízení zamýšlená k podpoře do nově vybudovaných laboratoří v dobře dostupném centru cílové oblasti.

Plánovaná pracoviště CVUM:
- 4 stanoviště pro zkoušení motorů nebo elektrických pohonových systémů
- 2 stanoviště pro pohonové agregáty mechanické a elektrické
- pracoviště - laboratoře mikroelektroniky a mechatroniky
- pracoviště pro simulaci s výkonným serverem a databázovým vybavením pro programovatelné
zatěžování a udržování otáček a plnou simulace reálného provozu ve vozidle s ohledem na emise,
účinnost, řízení při zachování opakovatelnosti výsledků.

Kontaktní osoba:
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.
Bohumil.Mares@fs.cvut.cz
+420 224352502

Tiskovou zprávu naleznete také na internetové adrese: http://www3.fs.cvut.cz/web/

20.1.2011 4:01:03 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load