Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

České vědecké projekty získají přes dvě miliardy z Evropské unie

Dne 27. listopadu 2009 odvysílalo Rádio Česko rozhovor s prorektorem Technické univerzity v Liberci, Zdeňkem Kůsem. Tématem rozhovoru byla dotace 800 milionů korun, kterou Technická univerzita v Liberci získala z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.


Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
4 české vědecké projekty získají celkem přes 2 miliardy korun z Evropské unie. Jde o finance z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Peníze obdrží Vysoké učení technické v Brně, dále Výzkumný ústav veterinárního lékařství, rovněž brněnský, další miliony pak putují do Prahy do Akademie věd a na Technickou univerzitu v Liberci. Co znamená částka 800 milionů korun pro Technickou univerzitu, jsem se zeptala jejího prorektora Zdeňka Kůse, který evropský projekt připravoval.

Zdeněk KŮS, prorektor Technické univerzity v Liberci
--------------------
Tak naložíme s nimi tak, jak je v projektu, ten projekt jsme zpracovávali více než 3 roky a vlastně zahrnuje ty aktivity, ve kterých je škola opravdu dobrá, čili počínaje nanotechnologiemi a konče, řekněme, alternativními pohony do dopravních strojů nebo do automobilů a podobně, autobusů, čili je to široké spektrum aktivit a my za tu částku postavíme objekt laboratoří, který vlastně dneska nemáme a vybavíme jej zařízeními a samozřejmě také spustíme za část těch peněz výzkumné aktivity.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže to znamená spíše jednu nějakou větší budovu, desítky laboratoří?

Zdeněk KŮS, prorektor Technické univerzity v Liberci
--------------------
Ano, to bude větší budova, která bude mít asi 9 tisíc čtverečních metrů, ale bude poblíž tady areálu univerzity, v areálu Hálkova, pokud to tady někdo zná.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
V případě projektu s nanovlákny jste už delší dobu propojeni s průmyslem, je to velmi úspěšný projekt, můžete využít ty získané evropské prostředky i na spolupráci s podniky?

Zdeněk KŮS, prorektor Technické univerzity v Liberci
--------------------
Takhle, těch aktivit je spousta, ta vlastně ..., část nanovláken je jenom jedna z nich a samozřejmě počítá se s tím, že velká část těch výzkumných výsledků bude ve spolupráci s průmyslem, anebo bude přímo z průmyslu zaplacena jako výzkum, v uvozovkách, na míru.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zkuste, prosím, uvést nějaký konkrétní příklad, abychom měli představu, týká se to třeba oněch náhrad chrupavek z materiálů, které se na vaší univerzitě vyrábějí?

Zdeněk KŮS, prorektor Technické univerzity v Liberci
--------------------
Například, nebo je to spolupráce s firmami, které vlastně se týkají automobilového průmyslu a podobně. Těch aktivit je spoustu a já si myslím, že prostě pokryjí většinu významných firem, které jsou tady v regionu Liberecka nebo, řekněme, středních Čech nejméně.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že, že byste možná nazval i tuto vlastně investici jako investicí do průmyslového parku pro celý Liberec?

Zdeněk KŮS, prorektor Technické univerzity v Liberci
--------------------
No, takhle se to úplně nazvat nedá, ten projekt je koncipován tak, jak jej stát podporuje, čili je to vlastně infrastruktura pro výzkum a vlastně pro výzkumné aktivity, které souvisejí přímo se školou, samozřejmě větší část těch aktivit souvisí se vzděláváním budoucích vědců nebo s vědeckou činností a jenom menší část smí vlastně být cílená na ten aplikovaný výzkum, tak jak se tomu říkalo dříve, dneska se říká inovace.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Technická univerzita v Liberci nabízí studium nanotechnologií, jak pomůžou konkrétně ty evropské prostředky tomuto oboru, studentům tohoto oboru?

Zdeněk KŮS, prorektor Technické univerzity v Liberci
--------------------
No, těch studentů není zas tak moc, jo, protože to je výběrové náročné studium, čili pomůžou i těmto studentům, ale pomůžou také samozřejmě studentům jiným, jo, to centrum není myšleno jenom na nanotechnologie, ale ten záběr je širší.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pomůžou jak konkrétně?

Zdeněk KŮS, prorektor Technické univerzity v Liberci
--------------------
Budou tam moci provádět třeba měření, realizace diplomové práce, anebo experimenty v rámci doktorských prací, takže potom mohou končit jako doktoři.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
A znamená to pro ně i lepší možnost najít uplatnění v některé z firem, které se podílejí na vývoji třeba nanomateriálů?

Zdeněk KŮS, prorektor Technické univerzity v Liberci
--------------------
Takhle, samozřejmě my se domníváme, že ano, co tomu říká průmysl, nebo ta konkrétní firma, zda pro ni je, je přínosem, že člověk má určitá, určitou zkratku za jménem, to nejsem schopen říci, ale rozhodně oni budou mít znalosti, které rozumná firma, když bude někoho hledat, tak ocení a toho člověka samozřejmě přijme snáz, nebo raději.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ta nanovlákna jsou považovaná za velmi perspektivní materiál, víme, že Evropská unie, ta tento obor upřednostňuje v rámci svých programů nebo je to jeden z oborů, který upřednostňuje, pomohlo to výrazně úspěšnosti vaší žádosti o peníze z programu Výzkum a vývoj pro inovace?

Zdeněk KŮS, prorektor Technické univerzity v Liberci
--------------------
To je těžké říci, my samozřejmě jsme rádi, že tento jeden nebo tato jedna oblast výzkumná měla tak širokou publicitu a i koneckonců ocenění profesora Jirsáka prezidentem republiky, ale my nejsme schopni komentovat průběh hodnocení, protože průběh hodnocení i vlastně nám byl, prostě nebyl veřejný a my jsme jej nemohli sledovat v průběhu, toliko, co víme, víme, že vlastně ty výzkumné aktivity byly hodnoceny tak, že nakonec jsme ten projekt dostali. Ale jako v průběhu hodnocení, jak to pomohlo, to, to samozřejmě nikdo vám nepoví.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tomu rozumím, ale přece jen, pokud je to obor žádaný v Evropské unii, předpokládejme, že to může být jistou výhodou pro ten který projekt.

Zdeněk KŮS, prorektor Technické univerzity v Liberci
--------------------
Určitě to výhodou býti může, protože ta jedna z těch etap výběru vlastně probíhala před komisí, která se skládala ze zahraničních odborníků, takže tam to jistě nějaký pozitivní vliv mohlo mít.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekl mi Zdeněk Kůs, prorektor Technické univerzity v Liberci.


15.1.2010 1:01:49 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load