Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

EURO: V jádru budiž síla!

Dne 7. 7. 2010 vyšel v týdeníku Euro článek Martina Rychlíka o Centru energetického výzkumu v Řeži.

SUSEN ŘEŽ

Energie je tématem jak dneška, tak hlavně budoucnosti. K tomu, aby Česko neztratilo „dobyté“ pozice v energetickém a zvláště jaderném výzkumu, má přispět dvouregionální centrum budované v Řeži u Prahy a v Plzni z fondů EU. Projekt Udržitelné energetiky Řež (EURO 13/2009), jenž přešel z anglického názvu Sustainable Energy k údernější zkratce SUSEN (čti: sjúzn), se zaměří zejména na přípravu reaktorů IV. generace. „V úterý 29. června byla žádost odeslána do Bruselu, schválena by měla být do konce letoška. Uznatelné náklady činí po dohodě s ministerstvem školství 2,45 miliardy korun,“ řekl týdeníku EURO Jakub Prahl, ředitel společnosti Centrum výzkumu Řež. „Pokud půjde vše dle představ, zhotovitele stavební části vybereme na jaře 2011, poté se začne stavět a dokončení lze očekávat v roce 2013. Následně budou instalovány technologie,“ doplňuje manažer Petr Moulis, který projektu šéfuje od letošního ledna.

SPOLEHLIVĚJŠÍ A VÝKONNĚJŠÍ REAKTORY

Výzkum chce obrátit pozornost k jaderným reaktorům IV. generace (nechlazeným vodou a produkujícím méně vyhořelého radioaktivního paliva), jež mají být uváděny do provozu po roce 2040. Na rozdíl od reaktorů II. „pokolení“ (existujících) a III. generace (stavěných nyní) by měly splňovat přísnější požadavky ekonomičnosti, spolehlivosti i bezpečnosti. „Hledíme do budoucnosti. Bez udržitelné energetiky v pravém smyslu, která by mohla být orientována na reaktory G-IV nebo na fúzní reaktory, se žádná vyspělá země neobejde. Chceme vrátit Česko na špičku jaderného výzkumu,“ tvrdí Prahl.
SUSEN je sestaven ze čtyř segmentů, které zahrnují výzkum na zařízeních simulujících vybrané typy reaktorů G-IV, výzkum palivového cyklu, detekce a ekologického nakládání s radioaktivními látkami, výzkum a vývoj diagnostických metod pro energetická zařízení a související materiálový výzkum. Výsledkem může být i prodloužení životnosti jaderných elektráren VVER z předpokládaných třiceti až na šedesát let. Synergie lze též najít s dalšími výzkumnými projekty z peněz EU, hlavně s těmi zaměřenými na materiálový a energetický výzkum.

VZNIKNE 185 NOVÝCH MÍST?

Na projekt by měl coby nový vědecký ředitel dohlížet profesor Josef Kott, jenž působí na partnerské Západočeské univerzitě v Plzni, kde je expertem katedry energetických strojů při strojní fakultě. „Má obrovský přehled a zkušenosti z rozvoje československého jaderného programu,“ říká Moulis. Později vznikne v rámci SUSEN i post výkonného ředitele. Logická je spolupráce s univerzitami. „Zavázali jsme se ke garantování studia pro dvanáct magistrů ročně a šest doktorandů. Nejužší spolupráce bude se ZČU, ale počítáme i s jinými univerzitami. Tři stipendia ročně máme připravena i pro zahraniční studenty,“ tvrdí. Celkem vznikne 185 pracovních míst; po roce 2020 se počítá s navýšením na dvě stovky.

DVĚ TŘETINY MÍŘÍ DO ŘEŽE...

Z 2,45 miliardy korun půjde na stavební část 550 milionů, většina z 1,35 miliardy poputuje do zařízení a technologií. Zbylých 650 milionů je určeno na projekční práce, stavební povolení, přípravu projektu a rozjezdové start-up granty. „Do Řeže půjdou asi dvě třetiny prostředků, do výstavby v Plzni asi třetina,“ říká Moulis. V řežském areálu přibudou budovy a přístavby, další budou v Plzni. „Původně se uvažovalo o vzniku ve Škodovce, ale projekt má být začleněn v rámci výstavby Vědecko-technického parku III,“ sdělil již dříve týdeníku EURO Josef Průša, rektor ZČU, která se věnuje studiu alternativních zdrojů, jádru či fotovoltaice. Na rozdíl od tamních práv má tento výzkum i výtečné renomé...
V Řeži mají nač navazovat. Už nyní získali ze strany průmyslu a výzkumných institucí 29 dopisů s projeveným zájmem (letters of intent); mezi zainteresované firmy patří například Škoda JS, Škoda Power, Sigma Group, Mostro, ČKD Praha DIZ, ZAT, ZVVZ-Enven Engineering, ale i ČEZ, Slovenské elektrárny či United Energy právní nástupce.

PROVOZ ZA 300 MEGA ROČNĚ

Díky takové spolupráci by SUSEN neměl mít potíže uživit se, ač jeho roční provoz bude stát 270 až 320 milionů korun. To už je dost. Zvládnete to? „Je to výzva, ale výsledky v Řeži nás opravňují věřit tomu, že uspějeme. Počítáme s šedesáti procenty institucionální podpory, mezinárodních a národních grantů, čtyřicet procent chceme získávat ze smluvního výzkumu,“ vysvětluje Moulis. V tom tkvěla i síla projektu, když jej posuzoval aplikační a mezinárodní panel ministerstva školství jakožto řídicí orgán operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2. „Naopak nám byla vytýkána menší publikační činnost,“ přiznává Prahl, dle něhož má Řež ve světě stále dobré jméno.

BÁDÁNÍ PRO ČEZ A DALŠÍ

A co říkají pánové „šeptandě“ a spekulacím, že si ČEZ pořizuje za veřejné peníze parádní výzkumák? ČEZ totiž v akciové společnosti Ústav jaderného výzkumu Řež, která je stoprocentní matkou společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o., drží majoritu. „Od počátku říkáme, že jde o projekt nezávislé výzkumné organizace, jež má ve stanovách jednoznačně uvedeno, že všechny produkty vyplývající z výzkumu na pořízené infrastruktuře, budou odděleny od privilegovaného a exkluzivního přístupu mateřské firmy. To znamená, že se ke všem budeme chovat stejně. Ústav je sice dcerou ČEZ, ale zakázky probíhají na striktně komerční bázi,“ tvrdí Prahl. „Nejsme zde primárně pro ČEZ; naše výsledky z výzkumu budou daleko zajímavější pro jeho dodavatele a další výrobce technologií,“ doplňuje Moulis.
Pokud vše půjde hladce, SUSEN naběhne do provozu v roce 2015. Čeho se dočkáme, nastiňuje ředitel Prahl: „Ideálně tu bude regionální centrum nejen pro Českou republiku, ale i pro oblast celé střední Evropy, které se zaměří na špičkový výzkum v energetice. Jde rovněž o energetickou soběstačnost Česka, což je klíčová otázka budoucnosti a vskutku národní zájem. V jaderném výzkumu chceme určovat trendy, nebýt jen v průměru. Stát se lídrem.“

9.9.2010 11:09:27 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load