Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Evropské peníze přinesou přístup k informačním zdrojům pro technické obory

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a sedm dalších univerzit získají díky projektu „Informační infrastruktura výzkumu pro techniku“ (INFO4TECH) přístup k informačním zdrojům pro technické obory jako jsou například strojírenství, elektrotechnika, informatika, nebo bezpečnostní inženýrství.

Z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byl tento projekt podpořen částkou 66 milionů korun (85 % financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % ze státního rozpočtu ČR). Projekt INFO4TECH zajistí přístup ke dvěma elektronickým plnotextovým databázím obsahujícím elektronické verze článků publikovaných v nejvýznačnějších vědeckých časopisech pro obory technických věd. „Tyto informační zdroje jsou klíčové pro naše výzkumné pracovníky jako zdroj informací o současném stavu světového výzkumu v dané oblasti. Díky tomu, že jsou v elektronické podobě, jsou snadno přístupné pro všechny výzkumníky, kteří tak nemusí čekat například na dostupnost fyzického výtisku časopisu," uvedl hlavní řešitel projektu a ředitel Centra informačních služeb VŠB-TUO Ing. Michal Sláma.

Část finančních prostředků z projektu bude použita pro rozvoj knihovnické infrastruktury na VŠB-TUO. „Součástí dovybavení Ústřední knihovny VŠB-TUO je pořízení nových informačních technologií. Bude se jednat zejména o nový knihovní informační systém a nadstavbový vyhledávácí systém typu „discovery service", které přinesou vyšší efektivitu práce pro personál knihovny, ale zejména pak zvýšení uživatelského komfortu studentů, akademických a vědeckých pracovníků, ale i dalších uživatelů knihovny VŠB-TUO," dodává ředitelka Ústřední knihovny VŠB-TUO a odborná garantka projektu Mgr. Daniela Tkačíková.

Přehled zapojených institucí: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Masarykova univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Hradec Králové, Vysoké učení technické v Brně, Technická univerzita v Liberci.

23.1.2013 1:01:02 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load