Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Inovace pro efektivitu a životní prostředí

Ostrava, 21. 5. 2010 - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava začala na základě schválené žádosti a vydaného rozhodnutí realizovat projekt z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace názvu „Inovace pro efektivitu a životní prostředí“. Projekt je realizován v období od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2014. Celková výše způsobilých výdajů činí 170,8 mil. Kč.

Účelem projektu je rozšíření výzkumných, vývojových a inovačních kapacit Výzkumného energetického centra (VEC) na úroveň obvyklou pro špičkové regionální výzkumné a vývojové centrum. Cílem je podpora výzkumu a inovací v oblasti zařízení pro výrobu tepla a kogeneraci (kombinovaná výroba tepla a elektřiny) při použití tuhých paliv, zejména biomasy, v menších decentralizovaných jednotkách a dále vývoj nových prvků technologií pro zplyňování biomasy včetně jejich uplatnění pro výrobu kapalných paliv druhé generace. Součástí těchto aktivit je bezpečnost zařízení i používaných paliv s rozšířením na bezpečnost výroby energie i u dalších energetických zařízení.

Z investičního hlediska bude vybudována přístavba VEC nazvaná Technologický pavilon, která doplní prostory žadatele pro provádění laboratorního a experimentálního výzkumu. Ve vlastním objektu bude instalována z projektu pořízená zkušební, výzkumná a měřící technika pro oblast energetických technologií. Zároveň zde bude vytvořeno odpovídající zázemí pro potřebné výzkumné a technické pracovníky.

Cílovými skupinami jsou především výrobci zařízení i paliv určených k decentralizované výrobě tepla, kteří získají přístup ke společnému vývoji a inovacím svých výrobků s uplatněním nejlepších dostupných technologií, a výrobci zplyňovacích a zkapalňujících technologií. Dalšími skupinami jsou distributoři pohonných hmot, původci biomasy a ostatní aplikační subjekty z oblasti zaměření projektu.

Zapojením studentů magisterského a doktorského studia do řešení výzkumu a vývoje bude podpořena výuka nových kvalifikovaných výzkumných pracovníků v oblasti uplatnění moderních energetických technologií.

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

vedoucí projektu

Tiskovou zprávu naleznete také na internetové adrese: http://vec.vsb.cz/cs/akce.htm

24.5.2010 9:05:44 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load