Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Lékařská fakulta UK v Plzni ukončila první z projektů podpořených OP VaVpI

21. ledna 2015 – Realizace projektu „UniMeC LF UK v Plzni - I. etapa“ byla na konci loňského roku úspěšně ukončena. Díky tomuto projektu financovanému z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) získala Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy podporu pro výstavbu první části zamýšleného nového fakultního kampusu.

Projekt spadal do prioritní osy 4 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Tento operační program spolu s dalšími operačními programy byl v ČR ustanoven k plnění jednoho z cílů evropské regionální politiky, tzv. cíle Konvergence. OP VaVpI má za úkol posilovat výzkumný, vývojový a inovační potenciálu ČR. Jeho prioritní osa 4 podporuje pořizování infrastruktury pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem.

Díky dotaci získané z tohoto operačního programu vybudovala fakulta na pozemku pod alejí Svobody v Plzni sedmipodlažní objekt pro teoretické ústavy o ploše cca 5 000 m2. Do nových prostor se během léta 2014 přestěhovalo pět z dvaceti teoretických ústavů plzeňské lékařské fakulty (biofyzika, biologie, farmakologie a toxikologie, fyziologie a patologická fyziologie), od zimního semestru akademického roku 2014/2015 již v budově probíhá výuka.

Moderně zařízené místnosti pro semináře a praktika, laboratoře, pracovny pedagogů a další související prostory přispějí ke zvýšení kvality prováděné teoretické i praktické výuky a souvisejícího výzkumu. Umístění nové budovy v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň navíc umožňuje optimální vazbu mezi teoretickou výukou na fakultě a praktickou výukou ve fakultní nemocnici, kde působí i řada předních pedagogů fakulty.

Celkové náklady na projekt činí zhruba 172 mil Kč, z toho 161 mil Kč je kryto dotací. 85 % z dotace financuje EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 15 % financuje státní rozpočet ČR na úkor provozního rozpočtu univerzity.

Kontakt:
Ing. Barbora Černíková
Administrátor projektů OP VaVpI
Lékařská fakulta UK v Plzni
Husova 3, 306 05 Plzeň
tel: +420 377 593 446

e-mail:
barbora.cernikova@lfp.cuni.cz  
23.1.2015 8:21:11 | přečteno 0x | david.palivec
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load