Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2967

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Lékařská fakulta v Plzni získala finanční podporu pro zvýšení výkonnosti, kvality

Dne 29. 3. 2012 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým se Univerzitě Karlově v Praze poskytuje dotace za účelem realizace projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 2 - Regionální VaV centra. Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi).
Hlavním cílem projektu je založení kvalitního a svým zaměřením zcela ojedinělého regionálního výzkumného centra v oblasti biomedicínského výzkumu, konkrétně v nahrazování a regeneraci orgánů. Projekt vychází z dlouholeté spolupráce dvou klíčových regionálních partnerů: výzkumného a výukového zařízení - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni -
na jedné straně a léčebného zařízení, coby jeho hlavního aplikačního partnera - Fakultní nemocnice Plzeň. Klíčové výzkumné programy a aktivity byly zvoleny na základě již dosažených mezinárodně konkurenceschopných výzkumných výsledků, jejich aplikačního potenciálu ve zdravotnictví a na základě jejich souladu s dlouhodobými prioritami výzkumu v České republice.

V rámci investiční části projektu budou vybudovány a vybaveny dvě budovy laboratoří a pracoven o celkové ploše více než 4 000 m2. Celkové výdaje projektu se pohybují kolem 500 mil. Kč. Z toho cca 440 mil. Kč bude kryto dotační podporou, přičemž 85 % připadá na EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 15 % na Státní rozpočet ČR. Realizací projektu od dubna 2012 do června 2015 budou založeny předpoklady pro dlouhodobou funkčnost, výkonnost a prosperitu výzkumného centra.

Projekt zajistí podstatné zlepšení materiálně-technických podmínek pro vědu a výzkum na fakultě, zvýší aplikační potenciál nejen ve fakultní nemocnici, ale i při spolupráci s dalšími partnery z praxe. Vznikne tak velmi moderní pracoviště, které se bude naprosto vymykat podmínkám, ve kterých fakulta dosud zajišťuje výzkum i výuku, a to již od roku 1945.

Těžiště projektu nespočívá v jeho investiční části, ačkoliv investiční náklady na výstavbu
a vybavení přístroji činí cca 75 % z celkové dotace. Investice do výzkumné infrastruktury jsou pouhými nástroji podporujícími výzkumný potenciál a invenci výzkumných týmů, ve kterých bude postupně zaměstnáno až 120 pracovníků na převážně částečný úvazek.
Centrum se bude kromě výzkumné činnosti přímo podílet na výuce studentů magisterských
a doktorských programů.

Umístění nových laboratoří v sousedství Fakultní nemocnice Plzeň zprostředkuje optimální vazbu mezi výzkumným a praktickým pracovištěm se stěžejním dopadem na zvýšení kvality léčebných metod a postupů v národním i mezinárodním měřítku.

Další informace a kontakt:

http://www.lfp.cuni.cz

doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan fakulty, e-mail: Boris.Kreuzberg@lfp.cuni.cz
11.4.2012 9:04:49 | přečteno 858x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load