Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Masarykova univerzita získala z EU peníze na zajištění informací o výzkumu v medicíně

Nejnovější vědecké informace z oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti medicíny a zdravotnictví zajistí pro osm institucí v České republice projekt MEDINFO. Masarykova univerzita (MU) na něj získala 108 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Díky tomuto projektu bude mít sedm vysokých škol a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně přístup k nejdůležitějším informačním zdrojům v oblasti medicíny a zdravotnictví. Součástí projektu je také dovybavení knihoven Masarykovy univerzity odbornou literaturou a informačními technologiemi pro špičkový výzkum.

Medicína a zdravotnictví jsou závislé na dostupnosti nejnovějších poznatků světové vědy a výzkumu. Do konce letošního roku jsou hlavní vědeckovýzkumná medicínská centra v České republice informačně pokryta zdroji zajišťovanými v rámci projektu MEDKONSORCIUM. „Pokud by nebyly zajištěny nejdůležitější informační zdroje, hrozil by od roku 2013 kolaps a výrazné omezení vědecko-výzkumných aktivit v oblasti medicíny a příbuzných oborech na vysokých školách a na medicínských centrech, včetně nově ustavených center evropské excelence jako je CEITEC, FNUSA-ICRC, BIOMEDREG a dalších,“ uvedl ředitel projektu Miroslav Bartošek. Projekt MEDINFO nově zajistí přístup k vybraným elektronickým, především časopiseckým, databázím osmi spolupracujícím institucím. K dispozici bude deset databází.

Masarykova univerzita využije část peněz z projektu také na dovybavení knihoven o špičkové vědecké zdroje v oblasti medicíny a přírodních věd, jako jsou archivy vybraných zdrojů a některé důležité odborné knihy či vědecké časopisy s vysokým impakt faktorem. „Projekt je dalším krokem ke splnění jednoho ze strategických cílů, aby se MU do roku 2015 stala výzkumnou univerzitou s výsledky viditelnými v evropském měřítku,“ doplnil Bartošek. Projekt připravili informační specialisté a knihovníci univerzity v úzké spolupráci s výzkumníky, především z univerzitního kampusu.

Součástí dovybavení knihoven MU je pořízení nových informačních technologií. Mezi jinými vyhledávácí systém typu „discovery services“, nový knihovní server či inteligentní turniketový systém pro Knihovnu univerzitního kampusu MU, které zpřístupní efektivněji informační zdroje všem uživatelů.

Přehled zapojených institucí: Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Kontakt:

Mgr. Tereza Fojtová, tisková mluvčí MU, mobil: 724517335, fojtova@muni.cz

5.12.2012 11:12:57 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load