Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Mendelova univerzita v Brně vybuduje dva nové pavilony

Dne 28. 2. 2011 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Josef Dobeš, Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu pod názvem „Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury“. Cílem projektu je vybudování dvou nových pavilonů v areálu Mendelovy univerzity v Brně-Černých Polích, ve kterých bude soustředěno zázemí pro biotechnologické obory.

Univerzita získá celkem 11 185 m2 plochy pro pedagogickou a výzkumnou činnost. Nové prostory nahradí stávající, které již nevyhovují současným požadavkům na výuku, vědu a výzkum jak svoji velikostí, tak požadavky na technické vybavení. Záměrem univerzity je realizací projektu zvýšit kvalitu poskytovaného studia na všech jeho úrovních.

Vybudování pavilonů a jejich uvedení do provozu bude z 85 % financovat EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 15 % bude financováno ze Státního rozpočtu ČR. Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují téměř 619,3 mil. Kč, z nichž investiční výdaje činí 601,5 mil. Kč a neinvestiční více než 17,8 mil. Kč.

Dotace je poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 4, výzvy 1.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Realizace projektu bude probíhat od března 2011 a do plného provozu by pavilony měly přejít v druhé polovině roku 2013.

doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.
manažer projektu, prorektor
havlicek@mendelu.cz
+420 545 132 118

Tiskovou zprávu naleznete také na internetové adrese: http://www.mendelu.cz/cz?info=9670_8344

8.3.2011 3:03:10 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load