Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Ministerstvo školství rozhodlo o financování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt CETOCOEN, jehož cílem je vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. Projekt bude financován z  Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v prioritní ose 2 zaměřené na budování regionálních VaV center. 

Celkový objem dotace z evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace činí téměř 544 milionů korun. Náklady projektu během čtyřletého období realizace dosáhnou 685 milionů korun. Investiční prostředky ve výši 423 milionu korun umožní výstavbu nového pavilonu centra o ploše 3200 m2 v Univerzitním kampusu Bohunice, jeho přístrojové vybavení unikátní technikou i vytvoření stimulujících podmínek pro mladé perspektivní pracovníky. Otevření nové budovy, která poskytne zázemí pro pět desítek vysoce specializovaných vědeckých pracovníků a stejné množství postgraduálních studentů, je plánováno na leden 2012.

 

Úkolem centra bude získávat data o reálném znečištění životního prostředí toxickými látkami a doplňovat je dalšími informacemi o jejich chování a působení na základě poznatků z laboratorních experimentů, toxikologických testů i matematických modelů. Souhrnné databáze informací o specifických typech znečištění životního prostředí se budou postupně propojovat s existujícími informačními systémy o zdravotním stavu populace v regionu.

 

Výsledky projektu CETOCOEN budou sloužit firmám a podnikům jako objektivní nástroj pro hodnocení dopadů jejich technologie na životní prostředí. Zástupci státní sféry budou mít k dispozici tolik žádané informace o stavu svého regionu, aby mohli objektivně rozhodovat při plánování výstavby nových průmyslových zón. Občané budou mít možnost získat zdarma a jednoduše informace o stavu životního prostředí ve své lokalitě a jeho vlivu na výskyt různých onemocnění. 

 

 

Garantem projektu CETOCOEN je Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologiii Masarykovy univerzity, které má za sebou již čtvrt století výzkumu znečištění životního prostředí toxickými látkami a jejich účinku na člověka i ostatní živé organismy v ekosystému.

Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologiii získalo v roce 2002 titul evropského „Centra excelence“ pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii v roce 2009 bylo oficiálně jmenováno Regionálním centrem Stockholmské úmluvy pro budování kapacit v zemích střední a východní Evropy. Působí tak jako vědecký a technologický most mezi zeměmi východní a západní Evropy.

 

Kontakt:  Mgr. Tereza Fojtová, mluvčí Masarykovy univerzity,  fojtova@rect.muni.cz, tel: 549 494 949, mobil:+420 724 517 335  

Tiskovou zprávu naleznete na internetových stránkách: http://www.muni.cz/events/calendar/4343

19.2.2010 10:02:44 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load