Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

NA JIHU ČECH SE ROZBÍHÁ UNIKÁTNÍ PROJEKT ,,JIHOČESKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM AKVAKULTURY A BIODIVERZITY HYDROCENÓZ“

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, konkrétně Fakulta rybářství a ochrany vod a Ústav fyzikální biologie zaznamenaly významný úspěch, když za svou aktivitu ve vědě a výzkumu byly podpořeni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Rozhodnutím o poskytnutí dotace ve výši 273 milionu Kč (232 milionu Kč poskytne Evropská unie a částkou 41 milionu Kč projekt podpoří MŠMT ze státního rozpočtu) na projekt ,,Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz“ (CZ. 1.05/2.1.00/01.0024)

Projekt bude financován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, 2. prioritní osy zaměřené na budování regionálních VaV center s termínem realizace od 1.8.2010 do 31.12.2013.

Prostřednictvím investičních prostředků bude realizována stavební úprava tří objektů Fakulty rybářství a ochrany vod ve Vodňanech v období od jara 2011 do začátku roku 2013 a jejich přístrojové vybavení unikátní technikou umožňující realizaci špičkového výzkumu a vytvoření stimulujících podmínek pro perspektivní výzkumné pracovníky.

Úkolem centra bude realizace celkem šesti výzkumných programů orientovaných na:

  1. kvalitu rybího masa
  2. technologii produkce kaviáru
  3. inovaci intenzivních metod produkce hospodářsky a sportovně významných druhů ryb
  4. vývoj a inovaci systémů kontinuálního monitoringu kvality vody využívajících ryby a raky jako bioindikátory s inovativními postupy v rámci managementu vodárenských nádrží
  5. inovaci sledování výskytu cizorodých látek v životním prostředí, hodnocení vlivu na exponované organismy s možností eliminace v čistírenských procesech
  6. budování a využití systematické základny znalostí pro vývoj experimentálních technik.

Cílem projektu je vybudovat v jihočeském regionu, který má dlouholetou tradici v rybníkářství a s chovem ryb na 25 000 ha vodních ploch představující polovinu produkce v rámci celé České republiky, špičkové Regionální VaV centrum s mezinárodním dosahem, zejména ve středoevropském prostoru, které se bude, jak již z názvu projektu vyplývá, specializovat na oblast akvakultury a biodiverzity hydrocenóz. a posílení základního, aplikovaného a technologického výzkumu v rybářství včetně vzdělání

Mezi subjekty, které budou mít z projektu prospěch patří mimo jiné: konzumenti rybího masa či kaviáru, veřejnost spotřebovávající vodu z veřejných vodovodů, vodárenské a čistírenské subjekty, sportovní rybáři, rybářské svazy, široká veřejnost a to jak tuzemská, tak zahraniční, která přijde do kontaktu s výstupy výzkumných záměrů.

Tiskovou zprávu naleznete také na internetové adrese: http://www.frov.jcu.cz/cs/uvod-aktuality/83-aktuality-2010/526--jihoeske-vyzkumne-centrum-akvakultury-a-biodiverzity-hydrocenoz

3.8.2010 9:08:00 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load