Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Projekt Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů získá finanční podporu

OLOMOUC 4. srpna 2010 - dne 12. července bylo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydáno "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" o podpoře projektu Regionálního Centra Pokročilých Technologií a Materiálů (dále RCPTM), které zakládá oficiální podporu výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých technologií a materiálů na půdě  Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt byl schválen v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj  pro inovace s celkovou dotací ve výši 544 815 080 Kč, přičemž 463 092 818 Kč bude hrazeno z prostředků EU a 81 722 262 Kč z rozpočtu ČR.

Primárním cílem projektu je intenzivní prosazování uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Projekt tvoří mezičlánek mezi výzkumnými aktivitami, probíhajícími dominantně na Univerzitě Palackého v Olomouci, a podnikatelskými subjekty v oblastech nanotechnologií, optických technologií, analytických procesů a instrumentace a vývoje biologicky aktivních sloučenin.

Šest výzkumných skupin bude výsledky své vědecké práce směřovat do celé řady ekologických, medicínských a průmyslových aplikací. Za všechny lze zmínit například moderní technologie čištění vod s využitím nanočástic železa, antibakteriální úpravy povrchů pomocí nanočástic stříbra nebo unikátní optické technologie využívané při detekci vysokoenergetického kosmického záření. V rámci řešení projektu budou vyvíjeny a testovány také nové látky s vysokou protinádorovou aktivitou a magnetické materiály použitelné v medicíně jako kontrastní látky nebo nosiče léčiv.

Z dotace projektu budou pořízena některá unikátní zařízení jako např. transmisní elektronový mikroskop s vysokým rozlišením s možností práce za nízkých teplot, který umožní studium velikosti, morfologie a struktury biomakromolekul i nanomateriálů.

Tiskovou zprávu naleznete také na internetové adrese: http://www.upol.cz/zpravy/aktuality/zprava/article/8079/

Bližší informace:

Doc. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D.

tel.: 585 634 947

email: radek.zboril@upol.cz
9.8.2010 2:08:51 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load