Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Projekt za 96,9 mil. Kč na zateplení budov v areálu Technická 2 byl zahájen

V areálu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně byla dne 1. března zahájena realizace projektu „Zateplení budov v areálu Technická 2“. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 96,9 mil. Kč, z toho 85 % Kč ve výši 82,4 mil. Kč je financováno z ERDF a 15 % ve výši 14,5 mil. Kč je financováno ze státního rozpočtu.

Dotace je poskytnuta v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 4 s názvem Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, výzvy 2.4. Řídicím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy R. Realizace projektu bude probíhat od března roku 2013 a jeho ukončení je předpokládáno na konci roku 2014. Cílem zahájeného projektu je modernizace infrastruktur pro výuku a to uvedením vybraných objektů areálu FSI VUT v Brně do stavu odpovídajícímu současným technickým standardům. Stávající objekty A a B dnes slouží jako výukové prostory, laboratoře a zkušebny a jsou využívány pro teoretickou a praktickou výuku studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia, které je úzce propojené s výzkumnou činností fakulty, především aplikovaným výzkumem. Budovy KH jsou pak spojovacími objekty mezi budovami A. Zateplení budov výrazně zlepší výukové a pracovní prostředí pro studenty a pracovníky FSI VUT v Brně. Cílem projektu je zvýšení tepelného komfortu budov, zvýšení estetického vzhledu areálu a výrazná úspora provozních nákladů, což umožní přesun uspořených finančních prostředků do zkvalitnění výuky na fakultě. V rámci projektu bude zateplena fasáda, vyměněna okna a zatepleny střechy u vybraných budov v areálu. Současně budou provedeny i drobné stavební úpravy na obvodovém plášti a řešení hromosvodů tak, aby se splnily požadavky současných norem. Plánované stavební práce jsou rozděleny na část I, která zahrnuje budovy A2, A3, A4, B1, B2, B3 a část II, která zahrnuje A5, A6, KH2, KH3. Práce podle projektové dokumentace spočívají v zateplení fasády výměně oken a jejich náhradě za okna plastová. Současně s pracemi na fasádě bude zateplena i střecha budov. Všechny budovy budou chráněny novým provedením hromosvodu, které splňuje platné předpisy podle současné normy ČSN. Při pracích na plášti budov budou provedeny také drobné související stavební úpravy (vyrovnání nerovností, oprava trhlin, zaizolování porušených struktur fasády, oprava parapetních prvků, aj.).

Ing. Vladimír Dumek, Ph.D.

12.4.2013 9:04:34 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load