Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Realizace projektu Centrum pro inovace a transfer technologií zahájena

Dne 29.května 2012 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala, Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt Centrum pro inovace a transfer technologií, (dále „CITT“), jehož příjemcem je Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Projekt je podpořen v rámci prioritní osy 3 (Komercializace a popularizace VaV) Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (dále jen OP VaVpI), který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt CITT bude z 85% financován z  prostředků Evropské unie prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z 15% státním rozpočtem ČR. Celkové způsobilé výdaje CITT jsou více než 50 milionů korun (přesně 50 910 800Kč). Realizace projektu byla zahájena dne 1.6.2012 a jeho ukončení  je plánováno na 31.5.2015.

Vizí projektu je podpora užšího využití výsledků výzkumu a vývoje aplikační sférou prostřednictvím inovací. Centrum pro inovace a transfer technologií se zaměří na mimopražské výzkumné projekty Fyzikálního ústavu AV ČR – superlaseru ELI (Extreme Light Infrastructure)  a projektu HiLASE – Nové lasery pro průmysl a výzkum, které jsou také podpořeny z OP VaVpI. Konečným cílem CITT je vytvořit zázemí a servisní středisko na principu „one-stop-shop“ pro uplatnění jejich výsledků výzkumu a vývoje v praxi a přispět tak k maximalizaci komerčního a vědeckého potenciálu těchto projektů.

Specifické cíle CITT:

  • Vytvoření uceleného systému transferu technologií a komercializace výstupů ELI Beamlines a HiLASE;
    • Vytvoření systému ochrany práv k duševnímu vlastnictví u výstupů ELI Beamlines a HiLASE a jejich využívání;
    • Zajištění propagace a účasti v profesních sítích;
    • Zajištění kvalitního vzdělávání a rozvoje v oblasti transferu technologií, ochrany práv duševního vlastnictví a komercializace vědecko-výzkumných pracovníků projektů ELI Beamlines a HiLASE.

Uživatelé a partneři projektu CITT:

  • Zaměstnanci ELI Beamlines, HiLASE a dalších vědecko-výzkumných institucí zaměřených na laserové nebo lasery využívající technologie;
  • Zástupci aplikační sféry, tj. zejména firem s potenciálem spolupráce při vývoji technologií, využití výzkumné infrastruktury a výzkumných výsledků ELI Beamlines a HiLASE;
  • Zaměstnanci a studenti vysokých škol a univerzit zaměřených na výzkum laserových technologií a souvisejících oborů.

Kontakt: Ing. Aleš Hála, Centrum pro inovace a transfer technologií, tel: 266 051 288,

e-mail: ales.hala@eli-beams.eu, www.citt.cz

23.7.2012 3:07:06 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load