Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ostrava, 22. 2. 2010 - Děkan Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava oznamuje, že dne 15. února 2010 bylo ministryní školství vydáno Rozhodnutí o financování projektu pod registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/01.0040, financovaného v rámci strukturálních fondů EU, Operačního programu VaVpI, výzva 2.1 Regionální VaV centra.


Základní údaje o projektu


Název projektu: RMTVC – Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

Příjemce projektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Partner projektu: MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Místo realizace: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba, Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava-Vítkovice

Zahájení projektu: únor 2010

Ukončení projektu: prosinec 2013

Zahájení provozu: leden 2014

Celkové způsobilé výdaje projektu: 680 107 000,00 Kč

Dotace poskytnutá EU: 578 090 950,00

Dotace ze státního rozpočtu ČR: 102 016 050,00

prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c.

děkan FMMI VŠB-TU Ostrava

3.5.2010 3:05:06 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load