Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Rozvoj ústecké Filozofické fakulty bude podpořen dotací z OP VaVpI

Dne 29. 4. 2011 bylo podepsáno Rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 262 milionů korun na realizaci projektu „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP“. MŠMT tak v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace podpořilo rozvoj ústecké Filozofické fakulty. Rozhodnutí z rukou vrchního ředitele fondů EU na MŠMT Jaroslava Kuby osobně převezme rektor UJEP prof. René Wokoun a děkanka Filozofické fakulty UJEP doc. Michaela Hrubá.

Předmětem projektu, jehož realizace je plánována v termínu od 1. 5. 2011 do 31. 8. 2014, je rekonstrukce objektů F1 a F2 v areálu Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, jejich kompletní vybavení a zprovoznění pro účely Filozofické fakulty. Fakulta tak díky projektu získá nové prostory, které pomohou vyřešit stávající kapacitní nedostatky a zkvalitnit vzdělávací činnost, a zároveň bude moci pořídit specializované přístroje a vybudovat zázemí pro rozvoj vědy a výzkumu. „Projekt mimo jiné podpoří náš výzkum v oblasti dokumentace a digitalizace kulturního dědictví – jde o oblast, v níž se naší fakultě daří funkčně propojovat humanitně zaměřený výzkum s přírodními a technickými vědami, tj. k poznávání a uchovávání kulturních památek využívat jak historické poznatky a metodiky, tak i nejnovější dokumentační technologie,“ vysvětluje děkanka FF doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., a dodává: „Toto bádání je navíc navázáno na unikátní studijní obor Dokumentace památek, jednotlivé přístroje pořízené v rámci projektu VaVpI budou při výuce využívat i studenti a naučí se je ovládat tak, aby byli plně připraveni na praxi v takto specializovaném oboru. Podobné vzdělání se na žádné jiné VVŠ v ČR nenabízí.“

Rekonstrukce je navržena jako šetrné přizpůsobení původních nemocničních objektů pocházejících z počátku 20. století na podmínky vysoké školy, větší místnosti budou využity jako učebny a přednáškové sály, menší jako pracovny akademických pracovníků a doktorandů. V maximální míře pak budou zachovány původní prvky obou budov (vnitřní dispozice, fasáda), které jsou součástí unikátního architektonického a urbanistického komplexu bývalé nemocnice, nynějšího univerzitního Kampusu UJEP.

Mgr. Jana Šiková
tisková mluvčí
tel: +420 475 282 117
email: jana.sikova@ujep.cz
web: www.ujep.cz

 

Tiskovou zprávu naleznete také na internetových stránkách http://ujep.cz/cz/podle-uzivatele/pro-verejnost/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/c1471_rozvoj-ustecke-filozoficke-fakulty-bude-podporen-dotaci-z-op-vavpi.html.

20.5.2011 1:05:59 - aktualizováno 24.5.2011 4:05:38 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load