Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Tisková zpráva - Ovocnářský výzkumný institut (OVI)

V uplynulých dnech obdržel VŠÚO Holovousy s.r.o. rozhodnutí o poskytnutí dotace ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Dotace je určena na realizaci projektu Ovocnářský výzkumný institut (OVI) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 2 – Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1. Výše dotace činí 567 213 018 Kč. Dotace pokrývá 100% uznatelných nákladů a je hrazena z 85 % z prostředků EU, z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Mezi technické cíle projektu patří vybudování laboratoří a pracoven, přípravny rostlinného materiálu a zázemí, skleníku s technologií, přístřešků pro techniku, skladu obalů či rekonstrukce skladu ovoce. Dojde i vybavení přístroji a zařízením a k obnovení zastaralé polní mechanizace.

Mezi výzkumné cíle projektu patří

 • studium nových biotechnologických metod uchování genofondů,
 • monitorovat pěstitelské zásahy z hlediska životního prostředí (minimalizace chemických vstupu v pěstitelských technologiích),
 • výzkum nových metod integrované ochrany,
 • vývoj moderních postupů v ozdravování,
 • výzkum nových trendů v organickém pěstování ovoce,
 • zefektivnění metod výběru perspektivních odrůd a genotypů na základě analýzy a studia genových markerů,
 • stanovení optimálních agrotechnických zásahů,
 • výzkum efektivních směrů ve skladování ovoce.

K doplňujícím výstupům projektu patří:

 • poskytování poradenské služby pěstitelům, školkařům, státní správě, atd. (průběžně během řešení projektu 2011 – 2014).
 • získané výsledky předávány ovocnářské praxi publikacemi v odborných časopisech, metodikami, organizováním Ovocnářských a seminářů.
 • zaměření na studium a výchovu mladých výzkumných pracovníků.
 • vytvoření pozic pro mladé výzkumné pracovníky.

Ústav má v současné době zajištěnou majetkoprávní přípravu výstavby (smluvně ošetřené stavební pozemky – dosud nejnáročnější fáze přípravy), stavebněsprávní povolení k výstavbě (tj. uzavřenou veřejnoprávní smlouvu se stavebním úřadem)

Předpokládaný časový postup je následující:

I 2012 -zahájení realizace projektu

II 2013 -dokončení rekonstrukce skladu ovoce

IV 2015 -dokončení stavby skleníku, hlavní budovy, a doprovodných staveb. Předpokládá se uvedení přístrojových investic do provozu a výběr perspektivních odrůd a genotypů jádrovin. Dojde k navržení a uchování core collection původního českého genofondu jádrovin a peckovin. Technologie pěstování budou v tomto termínu předány uživatelům řešených ovocných druhů prostřednictvím Ovocnářské unie ČR. Plánovaná je také demonstrační výsadba nových pěstitelských tvarů u jádrovin ve VŠÚO. Navýší se i početní stav zaměstnanců ve VŠÚO. Do konce roku 2015 přijme ústav zhruba 30 nových pracovníků (15 výzkumníků a 15 techniků).

Ing. Jaroslav Vácha

13.3.2012 1:03:30 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load