Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Udržitelná energetika bude mít svá centra v Řeži a Plzni

V Řeži u Prahy a v Plzni vzniknou regionální centra pro výzkum, vývoj a inovace v energetice, zejména energetice jaderné. Stane se tak díky projektu SUSEN - Udržitelná energetika (SUSEN, z angl. SUStainable ENergy). V rámci projektu SUSEN bude vybudována moderní výzkumná infrastruktura vytvářející technické zázemí pro rozvoj jaderné energetiky. Zaměří se zejména na prodlužování životnosti současných zařízení a na rozvoj technologií pro nové generace jaderných zařízení, ale také na výzkum materiálů pro klasické elektrárny. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a celkem bude podpořen dotací 2,45 miliardy Kč, přičemž 85 % z této částky poskytne Evropská unie, zbylých 15 % bude hrazeno z rozpočtu České republiky.

„Po složitých jednáních s Evropskou komisí se podařilo schválit projekt SUSEN jako poslední z elitní šestice miliardových tzv. velkých projektů, které by měly „výkladní skříní“ programu VaVpI. Navíc problematika jaderné energetiky je jednou z nejperspektivnějších oblastí budoucnosti,“ sdělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Nositelem projektu a budoucím provozovatelem infrastruktury je společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ). Ta se zabývá výzkumem a inovacemi v oboru energetiky, zejména jaderné. K tomu využívá jedinečnou infrastrukturu dvou experimentálních reaktorů a dalších technologických okruhů. CVŘ je zapojena do mnoha projektů, z nichž nejvýznamnější je mezinárodní projekt vysoce výkonného reaktoru pro výzkum materiálů a jaderného paliva ve francouzské Cadarache  - Jules Horowitz Reaktor. Projekt SUSEN doplní portfolio výzkumných aktivit společnosti o 4 komplexní výzkumné programy.

Partnerem projektu je Západočeská univerzita v Plzni. V Plzni bude také budována část výzkumné infrastruktury.

Rozhodnutí o přidělení dotace předcházelo listopadové schválení projektu Evropskou komisí. Realizace projektu je zahájena k 1.1.2012, technická infrastruktura bude pořízena v letech  2012 - 2015, vědecko - výzkumných cílů a výsledků projektu bude dosaženo postupně v letech 2013 až 2020.

Informace o projektu jsou k dispozici na webových stránkách www.susen2020.cz

29.6.2012 9:06:24 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load