Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Unikátní výzkumná infrastruktura v Telči dostala jméno

Ve čtvrtek 12.července 2012 v pozdních odpoledních hodinách byl slavnostně pokřtěn klimatický větrný tunel Centra excelence Telč jménem slavného českého fyzika Vincence Čeňka Strouhala.

Tato výzkumná infrastruktura, která světově unikátním způsobem spojuje větrný tunel pro aerodynamické experimenty s tunelem, kde je možno simulovat simultánní působení větru a dalších povětrnostních faktorů, zejména deště a cyklické střídání teplot, je jednou z hlavních částí nově budovaného výzkumného centra Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR v Telči. Tunel byl postaven s podporou Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu ČR v prioritní ose "Evropská centra excelence". Křest provedl místopředseda Akademie věd Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. Po úvodních slovech ředitele ÚTAM prof. Miloše Drdáckého, zástupce ředitele ÚTAM doc. Stanislava Pospíšila a bývalého ředitele prof. Miroše Pirnera, významného badatele v oblasti experimentální dynamiky a jednoho ze zakladatelů oboru výzkumu větrového inženýrství shlédli hosté příklad studia dynamické nestability mostního profilu na úsekovém modelu při působení větru.

Tunel „Čeňka Strouhala“ bude využíván pro základní výzkum problémů aeroelasticity, aerodynamické nestability, interakce proudu vzduchu s konstrukcemi a materiály a interakce větru s dalšími povětrnostními vlivy a zatíženími. Bude zároveň významným nástrojem vědeckého výzkumu mnoha praktických úloh s aplikacemi v inženýrském stavitelství, architektuře, památkové péči a v mnoha dalších oborech, kde se projevují účinky větru spolu s dalšími faktory, například se vznikem námrazy nebo pronikání dešťové vody do materiálů. Nelze vyloučit ani aplikace v módním návrhářství či kosmetice, při posuzování pohody prostředí a tvorbě krajinářských úprav.

Slavnosti, která se vyznačovala neformální prázdninovou letní atmosférou, se zúčastnila řada významných hostů české politické i odborné veřejnosti.

(převzato z webových stránek Centra excelence Telč) 

23.7.2012 3:07:54 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load