Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Univerzita Pardubice získává na dva investiční rozvojové záměry půl miliardy korun z fondů Evropské unie

Univerzita Pardubice zahajuje realizaci dvou významných projektů z fondů Evropské unie. V technologickém areálu v Doubravicích nedaleko Pardubic vznikne nové Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD) a historicky nejstarší objekt univerzity v centru města projde rozsáhlou rekonstrukcí v rámci projektu Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum (UNIT).

Oba navržené projekty Univerzity Pardubice, každý v hodnotě přesahující 266 milionů korun, prošly úspěšně hodnocením a byly přijaty k financování z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace (OP VaVpI) v Prioritní ose 4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. O poskytnutí dotací rozhodlo Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy ČR na přelomu ledna a února 2011.

“Cílem obou projektů je zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity univerzitních pracovišť,” uvádí k záměru obou projektů rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. “Zejména studenti doktorských studijních programů a mladí výzkumníci jsou naším klíčovým badatelským potenciálem pro budoucí evropskou znalostní společnost. Nově budovaná centra mají pro jejich přípravu a práci poskytnout odpovídající moderní a motivující prostředí.”

V rámci projektu UNIT dojde k celkové rekonstrukci a zhodnocení historicky cenného a památkově chráněného nejstaršího objektu Univerzity Pardubice v centru města pro celouniverzitní účely, především pro studenty doktorských studií, a to napříč všem fakultám univerzity tak, aby byly vytvořeny co nejmodernější podmínky pro rozvoj IT kompetencí zejména mladých badatelů. Bude vytvořena moderní informační infrastruktura a špičkové IT zázemí, vybudovány specializované laboratoře podporující interdisciplinaritu přípravy mladých badatelů, mezifakultní a mezioborovou spolupráci a rozvoj přenositelných dovedností. Součástí projektu je rovněž poskytování služeb v oblasti poradenství a kariérní přípravy studentů a absolventů doktorských studijních programů. Nové, doposud chybějící, zázemí tak umožní další rozvoj doktorských studijních programů jakožto nejvyšší formy vysokoškolského vzdělávání a přípravy mladých výzkumníků k vědecké práci.

Projekt Výukového a výzkumného centra v dopravě je zaměřen na vybudování zcela nové infrastruktury v technologickém areálu univerzity v Doubravicích pro potřeby Dopravní fakulty Jana Pernera, tj. zejména pro rozvoj výzkumu v oblasti dopravy se zaměřením opět na perspektivní studenty doktorských a magisterských studií.

“Výukové a výzkumné centrum v dopravě vytvoří unikátní moderní výzkumné zázemí, které má pro rozvoj fakulty strategický význam a na něž fakulta dlouho čekala,” dodává k projektu VVCD prof. Ing. Bohumil Culek, CSc., děkan Dopravní fakulty Jana Pernera. “Realizace projektu umožní rozvíjet multidisciplinaritu tvůrčích a vzdělávacích činností dopravní fakulty v oblasti technických, technologických oborů a materiálového inženýrství se zaměřením na dopravní stavitelství, dopravní prostředky, materiály, mechaniku, diagnostiku a zkušebnictví, a to v těsné návaznosti na potřeby praxe a společností působících v oblasti dopravy a zkušebnictví v regionu i celé ČR.”

Většina plánovaných finančních prostředků obou projektů je určena na investiční realizace, tj. na stavbu, rekonstrukce, zařízení a vnitřní vybavení, vše k posílení vzdělávací a vědecko-výzkumné infrastruktury v Pardubicích. S realizací stavební části obou projektů v technologickém areálu univerzity v Doubravicích a v historické části objektu univerzity na náměstí Čs. legií v centru města začne univerzita neprodleně.

Oba projekty tak významně pomohou naplnit dlouhodobé cíle Univerzity Pardubice soustředěním a zlepšením podmínek pro studium a výzkum především pro studenty doktorských studií a perspektivní mladé badatele.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555
e-mail promotion@upce.cz

Tiskovou zprávu naleznete také na internetové adrese: https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/tiskove-zpravy/upa-projekty.html

9.2.2011 5:02:07 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load