Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Vypínáme planetárium, zhasínáme hvězdy a ukončujeme provoz

Poslední červnovou sobotu se s našimi návštěvníky rozloučíme uspořádáním mimořádného představení v sále planetária nazvaného „Vypínáme … aneb zaručeně nostalgická show pro všechny, kteří si ještě nikdy nevypnuli planetárium.“

Pořad bude rekapitulací toho, jak se vyvíjely technické možnosti projekčních systémů, jaké pořady mohla veřejnost zhlédnout v průběhu uplynulých 30 let provozu našeho zařízení a jaké méně či více významné události jsme zaznamenali. Součástí představení bude i vystoupení ostravského herce, člena činohry Národního divadla moravskoslezského Jana Fišara, který je dlouholetým spolupracovníkem planetária. Tentokrát divákům osobně přečte úryvek sci-fi povídky A. C. Clarka. Podle časového harmonogramu dospěla realizace projektu Vesmírná brána do stádia, kdy nastal čas budovu vystěhovat a připravit na zahájení stavby. V současné době je vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavby, jejíž výsledek by měl být znám na konci prázdnin. Zároveň se připravují další veřejné zakázky na soutěže o návrh interiérového řešení a designu Galerie interaktivních pokusů, na dodávku projekčních technologií pro planetárium i na další prezentační a pozorovací techniku. Připravujeme také schéma provozu na nový školní rok. Máme podepsanou smlouvu na dodávku mobilního planetária. Jedná se o „nafukovací“ planetárium s průměrem šest metrů, které nám pomůže zůstat v kontaktu s návštěvníky i v době, kdy budova bude zavřená a bude se stavět. Během prázdnin připravíme programovou nabídku tak, abychom v září mohli pedagogy a jejich žáky opět pozvat na školní představení. Jedná se o projekt v rámci výzvy 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV, prioritní osy 3 – Komercializace Stránka 2 a popularizace VaV. Celkové způsobilé náklady projektu přesáhnou 148 mil. Kč, z toho 131 mil. Kč jsou investiční, 17 mil. Kč neinvestiční prostředky. 85% nákladů bude hradit Evropský fond pro regionální rozvoj a 15% státní rozpočet ČR.

27.6. 2012

Mgr. Ivana Češková manažerka marketingu projektu Vesmírná brána tel. 733 627 889, e-mail: ivana.ceskova@vsb.cz

29.6.2012 9:06:35 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load