Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výstavba nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky začne již v únoru!

Po více než pěti letech přípravných prací slavnostně převzal v pondělí 7. 2. 2011 rektor VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., v doprovodu proděkana pro výstavbu a spolupráci s průmyslem Fakulty elektrotechniky a informatiky doc. Ing. Jana Žídka, CSc., na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výstavbu nové budovy FEI.

Splnil se tak sen mnoha pedagogů, kteří v minulosti budovali na VŠB-TU v Ostravě nové studijní obory odrážející potřebu moderního průmyslu v odvětvích elektrotechniky a informatiky s vizí, že se Ostrava jednoho dne transformuje z ocelového srdce republiky do centra, v němž bude působit řada nových firem, měnících charakter této metropole a regionu do moderních směrů informačních a komunikačních technologií a elektrotechniky.

VŠB-TUO završila 160-letou tradici rozvoje technického vysokého školství. Představuje dnes spádovou technickou vysokou školu zajišťující vzdělávání absolventů pro 15 % českého průmyslu – zejména v rámci Moravskoslezského kraje a přilehlých regionů, absolventi VŠB-TUO  však nacházejí uplatnění také v rámci celé České republiky i v zahraničí.

V rámci restrukturalizace moravskoslezského regionu po roce 1989 rozšířila tato technická vysoká škola počet svých fakult – založením nových fakult (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební, Fakulta bezpečnostního inženýrství) reagovala VŠB-TUO na potřeby regionu, který bylo potřeba transformovat z tradičního centra hornictví, hutnictví a těžkého strojírenství v souvislosti s útlumem těchto odvětví směrem k moderním technologiím. Elektrotechnika a informatika patří k odvětvím, která se nejrychleji rozvíjejí a zároveň k odvětvím, v nichž nové poznatky, výrobky a infrastruktura výroby v podobě řídících, informačních a komunikačních systémů velmi rychle zastarávají. Vznik a struktura Fakulty elektrotechniky a informatiky živě reaguje na tuto skutečnost. Charakteristický pro fakultu je velký počet zájemců o studium na fakultě a to jak v oborech elektronických, tak především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Absolventi naší univerzity pokrývají potřeby odborníků pro severní Moravu a Slezsko a nacházejí uplatnění v rámci celé ČR a také v zahraničí. V současné době studuje na fakultě více než 3500 studentů

Důvody k výstavbě nové budovy FEI

Nedostatek prostor a jejich rozprostření do šestnácti objektů se stalo limitujícím faktorem dalšího rozvoje FEI – tento nedostatek prostor neumožňuje ani navyšování kapacity stávajících akreditovaných studijních programů, ani rozšíření těchto studijních programů o nové směry, které odpovídají vývoji technologií a potřeb zaměstnavatelů v tomto segmentu průmyslu.

Všechny stávající prostory, které má FEI k dispozici se využívají k výuce studentů, jejichž počet od založení fakulty v roce 1991 stoupnul více než čtyřnásobně. Stávající situace neumožňuje vytvářet laboratoře a speciální pracoviště, ve kterých by se rozvíjela výuka bezprostředně spojena s výzkumem. FEI je přitom fakultou, která úzce spolupracuje jak s partnery z průmyslové sféry, tak se špičkovými výzkumnými pracovišti v celosvětovém měřítku.

Historie projektu výstavby nové budovy FEI

Vedení VŠB-TU Ostrava rozhodlo již v roce 2006 o výstavbě nové budovy FEI. S finanční podporou ze státního rozpočtu, rozpočtu MMO a rozpočtu MSK byly v letech 2006–2009 realizovány všechny přípravné aktivity – od výkupu potřebných pozemků, přes zpracování kompletní projektové dokumentace, po vyřízení všech potřebných formalit a povolení k zahájení stavby. V roce 2009 rozhodlo vedení VŠB-TU Ostrava o využití finančních zdrojů poskytovaných Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a byla připravena žádost o financování výstavby nové budovy FEI z tohoto operačního programu. Po déle než rok trvajícím hodnotícím procesu bylo nyní VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže přiděleno Rozhodnutí o přidělení dotace na stavbu nové budovy FEI.

Základní parametry projektu výstavby nové budovy FEI

Celkové náklady realizace tohoto projektu představují dnes částku 1 miliardu a 45 milionů Kč. Z této částky bude více než 743 milionů Kč získáno z finančních zdrojů čtvrté prioritní osy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (85 procent způsobilých nákladů tedy uhradíme z finančních zdrojů Evropské unie).

Za tuto částku bude v areálu VŠB-TU Ostrava v Ostravě-Porubě do konce roku 2012 postavena moderní, technologicky špičkově vybavena multifunkční budova, ve které nalezne optimální zázemí pro výuku spojenou s výzkumem 3 300 studentů a 200 zaměstnanců Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Moderní areál VŠB-TU Ostrava, který už dnes poskytuje studentům a zaměstnancům ideální podmínky pro studium, práci i sportovní vyžití, se tak rozroste o dalších 18 800 metrů čtverečních, na kterých budou pracovny, posluchárny a laboratoře umožňující výuku a výzkum těch nejmodernějších směrů z oblasti informačních a komunikačních technologií a elektrotechniky.

Fakulta elektrotechniky a informatiky se tak poprvé ve své dnes již dvacetileté historii dočká infrastruktury odpovídající počtu studentů, zaměstnanců i absolventů. Stovky absolventů Fakulty elektrotechniky a informatiky, kteří úspěšně absolvovali studium na této fakultě, významnou měrou přispěli k transformaci průmyslového profilu celého regionu odbornou prací v nově vzniklých i transformovaných firmách produkujících výrobky a služby s vysokým podílem přidané hodnoty nezatěžující surovinovou a energetickou náročností životní prostředí regionu.

Načasování výstavby nové budovy je v souladu s rozvojem nových regionálních výzkumných pracovišť a centra excelentního výzkumu, kde by řada absolventů nově vybavené fakulty měla najít uplatnění v pozicích vědců a výzkumných pracovníků.


Tiskovou zprávu naleznete také na internetových adresách:

http://www.vsb.cz/cs/okruhy/prezentace-univerzity/tiskove-zpravy

http://www.fei.vsb.cz/cs/okruhy/o-fakulte/nova-fei-vsb-tu-ostrava/publicita/

14.2.2011 6:02:49 - aktualizováno 15.2.2011 12:02:46 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load