Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výzkumné centrum zaměřené na obnovitelné zdroje energie podpořeno prostředky z Evropské unie

Brno, 3. 5. 2010 - Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová podepsala dne 28.4.2010 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt s názvem Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE). Projekt bude financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v prioritní ose 2 zaměřené na budování regionálních výzkumných center.

Cílem projektu je vytvoření výzkumného centra, které bude soustřeďovat významné výzkumné, vývojové a inovační kapacity pro řešení komplexní problematiky obnovitelných zdrojů energie. Projekt CVVOZE bude realizovat tým vědeckých pracovníků Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Členové výzkumného týmu se budou zabývat problematikou v oblasti chemických a fotovoltaických zdrojů energie, elektromechaniky, elektrotechnologie, elektroenergetiky, elektrických pohonů, mobilních robotů a průmyslové elektroniky.

Podpořený projekt není zaměřen jen na samotný výzkum, ale i na prohloubení spolupráce vysoké školy a aplikační sféry a na zrychlení transferu nových technologií do průmyslové praxe.  Mezi plánované aplikace patří například ekologické dopravní systémy, vývoj robotů s ekologickým pohonem nebo inovace kogeneračních jednotek pro výrobu elektrické energie.

Projekt CVVOZE byl podpořen celkovou částkou převyšující 260 mil. Kč, z nichž více než 221 miliony Kč přispěje Evropská unie a 39 milionů přidá státní rozpočet České republiky. Tyto prostředky budou použity na vybavení laboratoří špičkovými přístroji a zařízeními v hodnotě přesahující 200 mil. Kč, zbývající částkou bude na dobu následujících téměř čtyř let podpořen výzkumný tým centra.


Tiskovou zprávu naleznete také na internetové adrese: http://www.feec.vutbr.cz/vztahy/tisk_zpravy/index.php.cz

4.5.2010 10:05:00 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load