Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Významná investice do vědy a výzkumu míří z Bruselu do Brna

Brno, 1. 12. 2009 - Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně zaznamenal významný úspěch, když jako první získal dotaci z Evropské unie ve výši 365 mil. Kč. Projekt s názvem AdmireVet umožní vytvořit Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně s unikátním přístrojovým vybavením srovnatelným s nejvyspělejšími zeměmi světa.

Toto moderní evropské výzkumné centrum bude zaměřeno na aplikovaný biomedicínský a biotechnologický výzkum s multidisciplinárními přesahy. Projekt AdmireVet plně zapadá do strategie rozvoje města Brna schválené Zastupitelstvem města Brna dne 26. 6. 2007, kde byl jako jeden z hlavních pilířů rozvoje města Brna definován výzkum, vývoj, inovace a vzdělání v biotechnologických oborech. V souladu s tím město Brno již v současnosti podporuje další aktivity jako je výstavba univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích, připravovaný Středoevropský technologický institut CEITEC nebo Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC založený na úzké spolupráci Fakultní nemocnice u sv. Anny a americké Mayo Clinic. Projekt AdmireVet se tak řadí k těmto významným aktivitám jihomoravského regionu a s výše zmíněnými projekty mít významný vzájemně pozitivní posilující efekt.

Hlavní výzkumné aktivity projektu AdmireVet budou zaměřeny na vývoj živých i inaktivovaných veterinárních vakcín, studium imunitní odpovědi hostitele po vakcinaci, testování biologicky aktivních preparátů pro posílení imunity, přípravu diagnostických souprav pro rychlou detekci biologických agens a chemických kontaminant a monitorování původců závažných infekčních onemocnění v chovech hospodářských zvířat s cílem vypracovat postupy pro jejich prevenci a kontrolu.

Vybudování centra AdmireVet vyústí v i) nárůst nových poznatků ve veterinární medicíně, ii) zrychlený transfer nových poznatků a technologií směrem k regionálním i evropským firmám, iii) vytvoření nových pracovních míst, iv) výchovu mladých výzkumných pracovníků ve vědě i biotechnologickém průmyslu a v) poskytování objektivních a nezávislých expertíz založených na vědeckých poznatcích nejvyšší úrovně.

Tiskovou zprávu naleznete také na internetové adrese: http://www.pressweb.cz/tiskove-sdeleni/28681-vyznamna-investice-do-vedy-vyzkumu-miri-z-bruselu-do-brna

4.5.2010 10:05:36 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load