Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Západočeská univerzita v Plzni buduje výzkumné centrum nových technologií a materiálů

Jedním z nových výzkumných center úspěšně podpořených ze strukturálních fondů EU je i Centrum nových technologií a materiálů (s označením projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0088, akronym CENTEM), jehož řešitelem je vysokoškolský ústav Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu (NTC). 20. prosince 2010 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu CENTEM, které 5. ledna 2011 předal vrchní ředitel Sekce řízení operačních programů EU Dr. Ing. Jaroslav Kuba, Ph.D., MBA do rukou ředitele tohoto nově vzniklého výzkumného centra, RNDr. Petra Martince.

Hlavním strategickým cílem projektu je být významným zdrojem výzkumných kapacit vybavených moderní přístrojovou technikou pro potřeby průmyslových a výzkumných subjektů v regionu i mimo něj za účelem rozvoje nových technologií. Jedná se především o rozvoj materiálového výzkumu a transfer technologií průmyslovým a výzkumným subjektům zejména v oblasti aplikovaného výzkumu. Dotace v celkové výši 324 milionů Kč (z toho 15 % částky ze státního rozpočtu, 85% z rozpočtu Evropské unie) je určena na realizaci projektu „CENTEM – Centrum nových technologií a materiálů“ v rámci Prioritní osy 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Realizační část projektu potrvá do 31. prosince 2014 a poté začíná provozní část centra s výhledem až do roku 2019. Výzkumné centrum je spolufinancováno dalšími 118 milionů Kč z vlastních zdrojů NTC a celkové náklady projektu tak činí 442 milionů Kč. 254 milionů Kč směřuje do investičního vybavení moderní přístrojovou technikou a projekt tak významně přispěje k rozvoji Výzkumného centra Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni v oblasti vývoje nových technologií a materiálů.

Projekt je složen z pěti výzkumných programů zaměřených na výzkum a modifikace morfologie a povrchové textury materiálů, pokročilé technologie na bázi polymerních materiálů, laserové technologie pro zpracování a analýzu materiálů, výzkum a vývoj polymerních kompozitů a materiály pro fotovoltaiku, fotoniku a mikrosystémovou techniku, jejichž klíčovými pracovníky jsou přední odborníci na danou tématiku v ČR a často i ve světě. První výzkum ve třech výzkumných programech se začne pod hlavičkou CENTEM realizovat již v roce 2011 na stávajícím přístrojovém vybavení. Zároveň budou odstartovány také nákupy formou výběrových řízení nového přístrojového vybavení. Většina nových přístrojů by měla být k dispozici do poloviny roku 2011, kdy se také rozjedou poslední dva z výzkumných programů.

Nové výzkumné centrum, které bude i významným zdrojem inovačního potenciálu, musí vychovat dostatek kvalitních výzkumných pracovníků a významně se podílet na rozvoji vzdělanosti v regionu i v celé ČR. V CENTEM bude pracovat zhruba 80 vědeckých pracovníků. Více než polovina z nich budou doktorandi a studenti Ph.D. Část dotace (tzv. start-up grant) a vlastní zdroje pokryjí rozjezd centra v prvních čtyřech letech fungování. Postupně si ale CENTEM začne vydělávat na provoz sám. V provozní fázi se počítá s obratem 50 milionů Kč ročně, z čehož 30% budou tvořit příjmy ze soukromého sektoru.

Projekt CENTEM především klade důraz na kvalitní aplikovaný výzkum a přenos výsledků výzkumu do praxe, a tím i na podporu konkurenceschopnosti průmyslového sektoru nejen v regionu, ale i v celé České republice. Významnou součástí projektu CENTEM je i základní výzkum. Další informace jsou k dispozici na http://www.zcu.cz/ntc/centem.

Kontakt: RNDr. Petr Martinec, ředitel CENTEM
tel. 377 63 4700, martinec@ntc.zcu.cz

Tiskovou zprávu naleznete také na internetové adrese: http://www.zcu.cz/media/press-release/tiskove-zpravy2011/TZ_CENTEM.pdf

25.1.2011 10:01:57 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load