Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Brněnské centrum excelence CEITEC podpořené z OP VaVpI přináší první světové objevy v oblasti léčby nádorů

Praha, 20. února 2013 - Mladý vědec ze Středoevropského technologického institutu CEITEC Michal Zimmermann objevil nový genetický faktor rozhodující o způsobu opravy poškozené DNA, který lékaři mohou využít pro účinnější léčbu dědičných nádorů prsu a vaječníků. Projekt CITEC byl podpořen více než 5,3 miliardami korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Výsledky výzkumu zveřejnil v lednu 2013 prestižní vědecký časopis Science. Výzkum sleduje chování nádorových buněk u dědičné rakoviny prsu a vaječníků při léčbě chemoterapeutiky.
V průběhu léčby dochází k přerušení obou řetězců šroubovice DNA a vzniklé zlomy šroubovice je třeba následně opravit. Buňky dědičných nádorů prsu často obsahují genové mutace, které neumožňují správnou opravu těchto zlomů, a proto tyto buňky po působení chemoterapeutika hynou a nádor ustupuje. Pokud ovšem buňky nádoru najdou cestu, jak zlomy opravit bezchybně, nádor se stane k léčbě rezistentní. Právě gen Rif1, eventuálně jeho mutace, rozhoduje o typu opravy DNA, a tím i o případné úspěšnosti léčby. “Naše experimenty naznačují, že mutace genu Rif1 může genetické změny způsobující chybnou opravu poškození DNA v podstatě „vyrušit“. Zlomy způsobené léčivem mohou být v tom případě opravovány s menším počtem chyb a buňky nádoru mohou přežít,” uvedl Zimmermann.

Unikátní objev funkce genu Rif1 otevírá nové možnosti pro klinický výzkum rakovinných onemocnění prsu a vaječníků, ale také vyšší šance pro optimální prognózu a cílenou individuální léčbu. Z dosažených výsledků vyplývá, že sledování mutací genu Rif1 v dědičných nádorech prsu a vaječníků mohou lékaři v budoucnu využít při volbě efektivní terapie. Tuto hypotézu musí nyní vědci ověřit na myších modelech těchto nádorových onemocnění, poté i přímo u onkologických pacientů.

Michal Zimmermann je postgraduálním studentem oboru Genomika a proteomika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a současně výzkumníkem v CEITECu MU v laboratoři Dr. Ctirada Hofra. V rámci svého doktorského studia působí Michal Zimmermann od roku 2010 také v mezinárodním týmu vedeném prof. Titií de Lange na Rockefellerově univerzitě v New Yorku. Na prestižní zahraniční pracoviště se dostal díky dlouhodobé spolupráci laboratoře Dr. Hofra a prof. Fajkuse z CEITECu MU se zahraničním pracovištěm Laboratory for Cell Biology and Genetics Rockefellerovy univerzity v New Yorku.

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.: 234 811 565
20.2.2013 3:02:45 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load