Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Další velký projekt z OP VaVpI – Středoevropský technologický institut CEITEC dostal „zelenou“.

1. červen 2011, Praha – Eurokomisař Johanes Hahn dnes odpoledne podepsal projekt CEITEC, díky němuž v Brně vznikne špičkové vědecko výzkumné pracoviště za 5,3 miliardy korun, financované z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

CEITEC je druhým největším projektem OP VaVpI, přičemž jeho nastavení a řízení prošlo několika koly intenzívního jednání se zástupci Evropské komise, aby mohl být schválen. První z šestice takzvaných velkých projektů OP VaVpI – superlaser „ELI“ za 6,7 miliardy korun – byl schválen již 20. dubna. „CEITEC patří stejně jako projekt superlaseru do elitní skupiny velkých projektů center excelence z OP VaVpI a jejich podpora je pro nás prioritou. Osobně zde vidím efekt sněhové koule, kdy kvalitní projekty na sebe nabalují další a celý program tak nabírá tempo, aby se mohl zařadit mezi úspěšné operační programy v ČR,“ řekl k dnešnímu podpisu ministr Josef Dobeš.

V CEITECu budou vědci studovat objekty živé i neživé přírody, od jednotlivých atomů, přes molekuly a buňky až po zvířata i člověka. Časem v Brně vzniknou unikátní výzkumy jako například mikroskopičtí roboti, rychlejší vysokokapacitní paměťová zařízení, samočisticí nátěry budov nebo speciální hydrogely, které dokážou spojit nalomené kosti pomocí injekční stříkačky. Vědci se budou také věnovat studiu mozku a lidské mysli, závažných onemocnění u lidí i zvířat nebo dokonce i vyhledávání nejrychlejších a nejkvalitnějších spermií.

Vybudování špičkových center jako je CEITEC v Brně znamená nejen posílení české vědy ve světě, ale také vytvoření nových pracovních míst pro vysoce kvalifikované odborníky z ČR i ze zahraničí. Centra jako CEITEC jsou významnou investicí také z regionálního pohledu. „V tomto roce očekáváme schválení ještě dalších čtyř velkých projektů. Celkově u všech šesti velkých projektů hovoříme o částce 21 miliard korun. Nastavili jsme podmínky tak, abychom úspěšně vyčerpali celý objem peněz, které máme v OP VaVpI na podporu vědy a výzkumu připravené a naše očekávání přínosu těchto projektů jsou maximální,“ shrnul první náměstek ministra Jakub Hodinář zodpovědný za evropské záležitosti.

„Projekt CEITEC je nejlépe hodnoceným velkým projektem a osobně vidím velký potenciál ve využití synergických efektů v zapojení vzdělávacích institucí a jejich studentů nebo doktorandů do skutečně kvalitních výzkumných projektů. Tito odborníci pak budou motivováni zůstat v ČR a dále se profesně rozvíjet z čehož budou profitovat nejen podniky a celé hospodářství ČR,“ komentoval definitivní schválení projektu CEITEC vrchní ředitel sekce řízení fondů EU Jaroslav Kuba

Informace pro novináře:

Středoevropský technologický institut (CEITEC) se začne stavět ještě letos. Příjemcem dotace je Masarykova univerzita, která projekt předložila spolu s Vysokým učením technickým v Brně a dalšími brněnskými univerzitami a výzkumnými institucemi. Do tří let tak v Brně vyroste evropské centrum vědecké excelence se špičkově vybavenými laboratořemi a unikátními technologiemi pro nejlepší vědecké pracovníky. Centrum umístěné ve dvou lokalitách – v kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích a v areálu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem – vytvoří 600 nových pracovních míst a každým rokem zajistí kvalitní zázemí pro výuku 1200 studentů. CEITEC se bude věnovat základnímu i aplikovanému výzkumu, významně bude také spolupracovat s českými i zahraničními firmami.

 

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.: 234 811 565
1.6.2011 7:06:11 - aktualizováno 3.6.2011 2:06:36 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load