Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Evropská komise dala zelenou podpoře vědeckovýzkumných projektů pražských vysokých škol

Praha, 26. dubna 2013 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v nejbližších dnech obdrží oficiální dopis z Bruselu, ve kterém Evropská komise povoluje realizaci vědeckovýzkumných projektů financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) v rámci hlavního města Prahy. Objem uvolněných finančních prostředků na tyto projekty by mohl dosáhnout až 3 miliard korun.

Hlavní město Praha je tradičním centrem vysokého školství, ale také centrem výzkumu a vývoje v České republice. V rámci OP VaVpI však dosud nebylo možné jakékoliv aktivity umístěné v hlavním městě podpořit. Důvodem je obecně známé pravidlo Evropské unie, na jehož základě je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) možné financovat pouze projekty v regionech, kde je HDP na obyvatele nižší než 75% průměru EU. A mezi tyto regiony hlavní město – jako jediná oblast v České republice – nepatří.

V závěrečné fázi aktuálního programového období v letech 2007 – 2013, se situace mění a Evropská komise se staví pozitivně ke snaze Ministerstva školství nasměrovat zbývající finanční prostředky z OP VaVpI do Prahy. Můžeme potvrdit, že Evropská komise přijala argumentaci MŠMT a souhlasí s podporou projektů pražských vysokých škol z OP VaVpI. Oficiální dopis z Bruselu, včetně specifikace podmínek podpory těchto projektů očekáváme v příštím týdnu. Ministerstvo školství velmi oceňuje konstruktivní přístup EK k našemu návrhu,“ řekl k aktuální situaci Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za řízení evropských fondů na MŠMT.

Výzva k předkládání projektů pražských vysokých škol bude vyhlášena ve druhé polovině tohoto roku, přičemž realizace projektů musí proběhnout do konce roku 2015. Vyčleněné finanční prostředky půjdou především na rozvoj a modernizaci infrastruktury pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, tj. na modernizaci učeben a dalších prostor škol a na nákup přístrojového vybavení. Ministerstvo školství je připraveno přijmout co nejrychleji opatření, která vedou k vyhlášení výzvy a následné podpoře podaných projektů, nicméně pro úspěch celého opatření je bezpodmínečně nutná také připravenost pražských škol.

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.:234 811 565
26.4.2013 2:04:31 - aktualizováno 24.5.2013 10:05:36 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load