Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Evropská komise: OP VaVpI je vlak, který se úspěšně rozjel

Za účasti zástupců Evropské komise dnes v Praze proběhlo řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Hlavními tématy jednání byla především současná stabilizace programu díky personálním změnám a posílení týmu odborníků na MŠMT, a celkový pokrok v rámci programu. „Jsem potěšen trendem, kdy se věci v čerpání OP VaVpI skutečně začínají hýbat a je nakročeno správným směrem. Rok 2011 je pak rokem, kdy bychom měli udělat vše proto, aby byly finanční prostředky efektivně vynaloženy,“ sdělil dnes členům výboru Jack Engwegen z Evropské komise.

Praha 8. prosince 2010 - Jednání proběhlo za účasti zástupců Evropské komise Jacka Engwegena a Denisy Perrin, kteří pozitivně hodnotili především stabilizaci personální situace OP VaVpI a další posun v implementaci schválených cílů. Tyto úspěchy mimo jiné podporují nedávno schválené dotace pěti novým projektům v hodnotě téměř 3 mld. korun, podepsané ministrem Dobešem v uplynulých několika dnech a další projekty připravené ke schválení v hodnotě přes 1 miliardu korun.

Nový ředitel Odboru řízení OP VaVpI Jan Kříž na dnešním jednání komentoval stav realizace projektů a přislíbil maximální tlak na kvalitní expertní kontrolu, monitorování a hodnocení projektů společně s posílením koncepční oblasti v souvislosti s vyhlašováním nových výzev pro předkládání projektů. „Všichni jsme si dobře vědomi faktu, že je třeba zrychlit tempo administrování projektů a čerpání alokovaných finančních prostředků. Pro rok 2011 připravujeme řadu dalších výzev a v souvislosti s posilováním týmu řízení OP VaVpI věřím, že tento cíl naplníme,“ ujistil účastníky Kříž.

Ministerstvo připravuje v první polovině příštího roku vyhlášení řady nových výzev. Výzvy budou vyhlášeny na podporu aktivit směřujících ke zkvalitnění a zefektivnění systému politiky VaV, pro oblast podpory knihoven a informačních zdrojů pro VaV nebo na posílení spolupráce VaV center s aplikační sférou formou grantů a pre-seed fondů. 

Vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU Jaroslav Kuba informoval o přípravách nového programového období od roku 2014. Kuba vyzdvihl několik zásadních oblastí, k jejichž prosazení bude potřeba další podrobnější diskuse. Jedná se o podporu výzkumu a vývoje z evropských fondů v regionu Praha, o podporu budování technologické infrastruktury na univerzitách a o rozvoj lidských zdrojů na VaV pracovištích, především z pohledu manažerských schopností a podpory doktorandů a postdoktorandů. Právě poslední zmíněná oblast, kterou podporuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, patří mezi nejvýznamnější synergie mezi oběma programy řízenými ministerstvem školství. K tématu podpory Prahy vrchní ředitel Kuba potvrdil, že „z hlediska růstu konkurenceschopnosti ČR v oblasti výzkumu a vývoje je Praha - jakožto tradiční vzdělávací centrum – zásadním regionem a také její podpora je proto v budoucnu velice důležitá.“

K celkovému hodnocení výsledků jednání Monitorovacího výboru OP VaVpI vrchní ředitel sekce řízení operačních programů EU Jaroslav Kuba řekl: „Jsem velmi spokojen s tím, že Monitorovací výbor jednomyslně a konsensuálně schválil všechny návrhy změn řízení programu předložené naším ministerstvem. S celkovým průběhem dnešního jednání jsem spokojen a věřím, že i Evropská komise dostala dnes jasný signál o naší schopnosti naplnit vytyčené cíle.“


Informace pro média:

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je čtvrtým největším operačním programem, které se realizují na území ČR, v období 2007 - 2013. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je pro tento operační program vyčleněno 2,436 miliardy EUR. OP VaVpI je určen zejména pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další organizace zabývající se výzkumem a vývojem. Cílem OP VaVpI je zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a technologického rozvoje, usnadnit inovace a podporovat podnikání. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky.

Petra Roubíčková
manažer PR a komunikace evropských fondů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
petra.roubickova@msmt.cz
tel.: 725 786 395

210, obrázek se otevře v novém okně

9.12.2010 4:12:45 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load