Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Evropská komise vzkazuje OP VaVpI: Nápravná opatření byla úspěšná

Praha, 22. července 2011 – Zástupci Evropské komise v otevřeném dopise zaslaném Ministerstvu školství jednoznačně potvrdili, že opatření nastavená k obnovení certifikace výdajů ze strany Ministerstva financí v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), byla úspěšná.

K předchozímu pozastavení certifikace došlo na základě zjištění auditu OP VaVpI z října loňského roku. V žádném případě nebylo ohroženo čerpání finančních prostředků jednotlivých projektů, schválený harmonogram nebo fungování operačního programu jako takového.

Jak k celé věci sdělil Jakub Hodinář, první náměstek ministra zodpovědný za evropské záležitosti: „Naplnit požadavky Komise, které vyplynuly z provedených auditů, bylo naší prioritou. Důležité je, že opatření, která byla na jejich základě nastavena, vedla nejen k obnovení certifikace ze strany MF, ale také ke zlepšení situace v rámci OP VaVpI.


Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer pro komunikaci a publicitu OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Email: radek.melichar@msmt.cz
Telefon: +420 234 811 565

22.7.2011 2:07:19 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load