Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Evropské peníze na vědu a výzkum potečou dál

Praha, 7. dubna 2011 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvádí informace o stavu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) na pravou míru. Na národní úrovni došlo k pozastavení tzv. certifikace výdajů, tedy procesu, který nemá přímý dopad na příjemce dotací a čerpání finančních prostředků.

Certifikace byla pozastavena na základě zjištění loňského auditu Operačního programu VaVpI. Audit konstatoval, že v rámci programu nejsou uspokojivě nastaveny některé procesy, jež mají zaručovat úspěšné čerpání finančních prostředků. V březnu tohoto roku proběhl opakovaný audit, jehož výsledkem bylo konstatování, že všechny výtky a závady kromě dvou okrajových záležitostí jsou již odstraněny. Vedení Operačního programu VaVpI očekává, že certifikační proces bude obnoven v druhé polovině dubna.

„Je třeba jasně vysvětlit, že hovoříme o pozastavení certifikace výdajů a nikoliv o zastavení Operačního programu VaVpI jako takového. Naopak, díky změnám procesů, které jsme v poslední době v sekci řízení operačních programů EU realizovali, posiluje trend a výhled zrychlování tempa čerpání“, říká k současné situaci ministr Josef Dobeš.

„Příjemcům jsou nadále vypláceny zálohové platby a financování projektů tudíž není ohroženo,“ zdůraznil první náměstek ministra Jakub Hodinář.

Schválení velkých projektů z OP VaVpI je na dobré cestě.

Pozastavení certifikace výdajů v OP VaVpI dnes řešil také pravidelný Řídící a koordinační výbor. V rámci dnešních jednání ze strany EK rovněž zaznělo ujištění o podpisu Rozhodnutí o realizaci u prvního z tzv. velkých projektů, projektu supervýkonného laseru ELI. Rozhodnutí očekáváme v horizontu několika dnů. V nedávné době také Evropská komise vzala zpět své výhrady k dalším dvěma velkým projektům  IT4I a CEITEC, které by měly být schváleny během měsíce dubna. Výrazně by tak narostl objem schválených prostředků (nad 50 % celkové alokace programu), jako předpokladu pro výrazný nárůst čerpání programu.

Informace pro novináře:

Certifikace výdajů - Zjednodušeně řečeno, v podmínkách OP VaVpI dostávají příjemci dotace na realizaci svého projektu zálohové platby (tzv. předfinancování); tyto prostředky pak čerpají dle stanovených pravidel a následně předkládají Řídícímu orgánu (ŘO) OP VaVpI (MŠMT) žádosti o platbu s doložením utracených tj. vyúčtovaných prostředků. ŘO OP VaVpI následně provede kontrolu těchto vyúčtovaných prostředků a v Souhrnných žádostech o platbu je předkládá příslušnému orgánu – Platebnímu a certifikačnímu orgánu (PCO) v rámci MF ČR, který provede kontrolu těchto prostředků. Pokud jsou tyto vyúčtované prostředky dle PCO v pořádku, jsou dále předkládány Evropské komisi (EK). Tyto finanční prostředky se pak nazývají certifikované výdaje.

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer pro komunikaci a publicitu OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Email: radek.melichar@msmt.cz
Telefon: +420 234 811 565
7.4.2011 8:04:04 - aktualizováno 13.10.2011 3:10:51 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load