Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Miliardy pro české vědce - další výzvy k předkládání projektů v rámci OP VaVpI

Dne 15. 6. 2009 byla vyhlášena Výzva číslo 2.2 k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) pro prioritní osu 2 – Regionální VaV centra s alokací 11 mld. Kč. Jedná se již o druhou výzvu v rámci této prioritní osy, tentokrát s téměř dvojnásobnou alokací.

Cílem této Výzvy je pomocí dotací podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených výzkumných pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry (podniky, zejména malé a střední podniky, a další relevantní subjekty a uživatele výsledků).  Jejich činnost posílí konkurenceschopnost regionu a potenciál pro export zboží, služeb a know-how.

Především výzkumné organizace a vysoké školy mají možnost podávat žádosti o podporu svých projektů v oblasti výzkumu a vývoje až do listopadu 2009. Mezi úspěšné projekty bude v této výzvě rozděleno 11 mld. Kč.

Tato Výzva navazuje na první výzvu do OP VaVpI, o kterou byl enormní zájem. MŠMT přijalo 44 projektů požadujících více než 23 mld. Kč.  Univerzity, vysoké školy, výzkumné ústavy a další instituce si zcela správně uvědomily unikátní příležitost získat až 100 % finančních prostředků na způsobilé výdaje projektu.  Před rozdělením alokace, která na tuto výzvu činila 6 mld. Kč, budou však projekty detailně posuzovány předními českými i mezinárodními experty na oblast výzkumu a vývoje, stavebnictví a ekonomické udržitelnosti. První výsledky by měly být známy v létě tohoto roku.

Těmito výzvami však příliv finančních prostředků do výzkumu a vývoje, jehož podpora je jednou z priorit současné vlády, zdaleka nekončí. 1. 6. 2009 byla vyhlášena další Výzva, tentokrát k předkládání projektů do prioritní osy 1 – Evropská centra excelence OP VaVpI.

Cílem této Výzvy je vytvoření na území ČR omezeného počtu Center excelence, tj. výzkumných center vybavených špičkovou infrastrukturou s národním a mezinárodním významem.  Vynikající výzkumné výsledky budou mít za cíl zajistit strategická partnerství s prestižními výzkumnými pracovišti a to jak v rámci ČR, tak i v zahraničí. Propojení českých VaV týmů s předními mezinárodními výzkumnými organizacemi a evropskými výzkumnými infrastrukturami zároveň přispěje k rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu a přiláká kvalifikované národní i mezinárodní výzkumníky.

Žadatelé mohou předkládat projektové žádosti na MŠMT až do září tohoto roku, a mohou se tak ucházet o dalších 17 mld. Kč.

V průběhu srpna bude navíc vyhlášena v pořadí čtvrtá výzva, tentokrát směřující do prioritní osy 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem. Tato výzva, zacílená na výzkumně orientované vysoké školy, bude mít finanční alokaci 10 mld. Kč.

Celkem tak budou moci výzkumné ústavy, vysoké školy a další instituce soutěžit o 44 miliard Kč.

Vyhlášené Výzvy v rámci OP VaVpI spolu s informačními dokumenty je možné nalézt zde: Výzvy v OP VaVpI.

V případě dotazů týkajících se Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, lze využít emailovou adresu: opvyzkum@msmt.cz

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je čtvrtým největším operačním programem. Cílem je zajištění ekonomického růstu, posílení konkurenceschopnosti a vytváření pracovních příležitostí, a to posilováním výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu v ČR. Na tento Operační program je vyčleněna z Evropského fondu pro regionální rozvoj částka 2,07 miliardy EUR.

15.6.2009 1:06:47 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load