Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

MInisterstvo školství ukončilo výzvu na podporu špičkových vědeckovýzkumných týmů

OP VaVpI_researcher Algatech

Praha, 23. ledna 2014 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo celkem 18 projektových žádostí na vytvoření a vybavení kvalitních výzkumných týmů, které budou schopny co nejlépe využít budovaná vědecká centra v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) i kapacity center již existujících. Částka připravená na tyto aktivity činí 1 miliardu korun, přičemž zájem žadatelů překročil daný limit o téměř 300 milionů korun.  

Cílem ukončené výzvy je vytvořit, materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy, které budou schopny co nejlépe využívat vybudovaná nebo stávající vědeckovýzkumná centra. Na rozdíl od předchozích výzev z OP VaVpI  budou podporovanými institucemi jak centra budovaná z prostředků OP VaVpI, tak VaV centra[1], která doposud z tohoto operačního programu dotační tituly nečerpala. „Evropské i státní peníze půjdou do rozvoje špičkových lidských zdrojů ve výzkumu. Chceme k nám přivést a trvale zapojit klíčové odborníky s praxí v zahraničí a maximálně podpořit jejich schopnosti vytvářet v centrech mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu. Základem výzvy bylo angažmá odborníka s velkou zahraniční zkušeností ve výzkumu, který vybuduje v ČR stabilní koncepční tým. Tato výzva byla pilotním testem pro další programovací období po roce 2014, kde bychom chtěli využít náskok vzniklý vybudováním nových výzkumných infrastruktur a využít je pro co největší počet kvalitních výzkumných týmů,“ sdělil k ukončené výzvě ministr Dalibor Štys.

Důležitou podporovanou oblastí bude rovněž rozvíjení strategických partnerství na mezinárodní úrovni a intenzívní vědecká spolupráce s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí anebo společné projekty, včetně podávání společných projektových žádostí do mezinárodních grantových soutěží (Horizon 2020, European Science Foundation, Human Frontier Science Programme atd.).
Mezi podporované aktivity budou patřit také například pořizování přístrojového, laboratorního a informačního vybavení nebo zajištění všech souvisejících personálních kapacit nezbytných pro realizaci špičkových vědeckovýzkumných projektů.

Financování projektů bude ve standardním poměru 85% z EU a 15% ze státního rozpočtu. Minimální výše tzv. způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu je 20 mil. korun a naopak maximální výše způsobilých výdajů na realizaci jednoho projektu je 100 mil. korun. Celkové náklady projektu pak nesmí překročit hranici 50 mil. EUR (více než 1,3 miliardy korun). Nebudou podpořeny projekty umístěné na území hlavního města Prahy.

Realizace všech projektů musí být ukončena nejpozději do 31.12.2015.

Seznam předložených projektových žádostí naleznete zde: https://www.opvavpi.cz/cs/zadatel/hodnoceni-projektu/proces-hodnoceni-projektu/po-1-vyzva-c-2-1-posileni-vyzkumnych-kapacit-vav-center/ukonceni-prijmu-projektovych-zadosti-v-ramci-vyzvy-c-2-1-posileni-vyzkumnych-kapacit-vav-center-po-1-op-vavpi.html
23.1.2014 10:42:42 | přečteno 0x | radek.melichar
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load