Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1010

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Ministr Josef Dobeš: OP VaVpI naplní všechny své závazky a žádné peníze nepropadnou

Praha, 23. Listopadu 2011 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy považuje za nutné jednoznačně reagovat na vyjádření bývalého eurokomisaře V. Špidly, která prezentoval médiím a jež se týkají čerpání v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

V rámci OP VaVpI je k dispozici téměř 60 miliard korun z evropských prostředků. Jsou schvalovány rozsáhlé investiční projekty, podporována výstavba složitých vědecko-výzkumných infrastruktur a nákup nejmodernějších technologií pro tato centra a to v řádu stovek milionů a miliard korun. Jednotlivé projekty procházejí komplexním schvalovacím procesem jak ze strany MŠMT, tak ze strany Evropské komise. „Je nezpochybnitelným faktem, že tempo schvalování projektů v OP VaVpI v období posledních dvanácti měsíců razantně vzrostlo. V tuto chvíli máme schváleny projekty za téměř 44 miliard korun, což je 75% z celkového objemu finančních prostředků přidělených pro program VaVpI. Plán do konce roku 2011 navíc počítá se schválenými projekty za více než 90% z celkového objemu financí v programu. To je obrovský objem peněz, který bude v blízké budoucnosti rozdělen mezi příjemce dotací. Navíc se nám v letošním roce podařilo schválit všech 6 velkých projektů elitních vědecko-výzkumných center za více než 21 miliard korun," uvedl ministr Josef Dobeš.

Čerpání v OP je rovněž posuzováno prostřednictvím limitů pravidla n+2/n+3, která určují objem certifikovaných finančních prostředků, jenž musí být dle EK v daném kalendářním roce vyčerpán. To znamená, že přidělené finanční prostředky pro rok 2008 musí být vyčerpány v roce 2011 (pravidlo n+3). Vzhledem k celkovému zpoždění schválení OP VaVpI je ke splnění limitů pravidla n+2/n+3 pro rok 2008 nutné využít několika finančních nástrojů, která vycházejí z pravidel pro Strukturální fondy v období 2007 – 2013, schválených Evropskou komisí. Jedná se o odpočet certifikovaných prostředků, předběžných plateb a zároveň o odpočet alokací schválených tzv. velkých projektů (projekty nad 50 mil. EUR). Využitím těchto finančních nástrojů dojde k bezproblémovému naplnění pravidla n+3 a žádná ztráta alokace tudíž nehrozí. V současné době evidujeme razantní nárůst vyúčtovaných výdajů v návaznosti na realizaci především stavebních prací na jednotlivých centrech VaV, což se kladně projeví v certifikaci finančních prostředků v následujících měsících a ve splnění pravidla n+3 na konci roku 2012.

„Z těchto argumentů mohu jasně deklarovat, že Operační program Výzkum a vývoj pro inovace – nikoliv Věda, výzkum a inovace jak pan bývalý eurokomisař neustále uvádí – naplní všechny své závazky a žádné peníze nepropadnou. Veškeré příslušné kroky ke zlepšení čerpání byly Komisí schváleny a jejich účinnost pozitivně hodnocena. Podobná vyjádření, jichž se V. Špidla dopouští, považuji za neopodstatněné poškozování dobré práce týmu OP VaVpI a celkového obrazu řízení evropských fondů v ČR," uvedl Josef Dobeš.

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.:  234 811 565
23.11.2011 9:11:17 | přečteno 908x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load