Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Ministr Josef Dobeš schválil poslední z elitních miliardových center – projekt BIOCEV

Praha, 2. února 2012 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpisem ministra Josefa Dobeše posvětilo start posledního ze šestice elitních miliardových center, která z evropských prostředků vzniknou v České republice v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Za 2,3 miliardy korun z evropských fondů vyroste do dvou let ve Vestci u Prahy špičkové centrum biomedicínského a biotechnologického výzkumu.

Vědecké týmy projektu BIOCEV zde budou zkoumat nová léčiva, vyvíjet tkáně pro obnovení poškozených orgánů, možnosti zlepšení diagnostiky chorob nebo vyvíjet přírodní antibiotika. V rámci projektu vznikne také Centrum fenogenomiky, jehož součástí bude tzv. „myší klinika“, ale také špičkové centrum pro vzdělávání mladých vědců či firemních odborníků, kteří se zapojí do mezinárodních projektů.  

„BIOCEV je poslední z lodí vlajkové flotily OP VaVpI, čili největších vědecko-výzkumných center, která dohromady požadují přes 21 miliard korun. Pokud vše proběhne podle plánu – a já jsem přesvědčen, že ano – pokrývá těchto šest projektů více než třetinu všech peněz z VaVpI. Výzkumné cíle BIOCEVu jsou navíc v oblastech biomedicíny a biotechnologií, což je budoucnost nejen české vědy a výzkumu. Troufám si říci, že ten, kdo obstojí v těchto oblastech, ten bude také určovat směr ekonomického rozvoje a růstu konkurenceschopnosti své země v mezinárodním srovnání,“ řekl ke schválení projektu ministr Josef Dobeš.

Více o projektu BIOCEV:

Žadatelem o podporu 2,3 mld. Kč z evropských fondů je Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Vědecký program centra bude zaměřen na funkční genomiku, buněčnou biologii a virologii, strukturální biologii a proteinové inženýrství, biomateriály a tkáňové inženýrství a na vývoj léčebných a diagnostických postupů. Výzkum v centru bude navzájem propojen tak, aby byla maximalizována možnost převedení vědeckých poznatků do praxe. BIOCEV je společným projektem šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy v Praze. Centrum bude v plném provozu zaměstnávat až 600 osob. Uplatnění zde najde i více než 200 postgraduálních a magisterských studentů.

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer pro komunikaci a publicitu OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Email: radek.melichar@msmt.cz
Telefon: +420 234 811 565
2.2.2012 1:02:51 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load