Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Ministr školství Josef Dobeš zrušil tendr na právní služby

Praha, 26. ledna 2012 – Změny požadavků na podobu a rozsah právních služeb jsou hlavním důvodem proč Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zrušilo zadávací řízení na právní služby s předpokládanou hodnotou 99 milionů Kč.

Hlavním důvodem vyhlášení otevřeného zadávacího řízení bylo zajištění důsledné kontroly veřejných zakázek realizovaných příjemci evropských dotací v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Cílem zadávacího řízení bylo zajistit personální a odbornou podporu pro minimalizaci a odhalování možných pochybení příjemců veřejných prostředků. „Musíme si uvědomit, že se jedná o stamilionové projekty výstavby výzkumných center a vědeckotechnických staveb vybavených špičkovými a unikátními technologiemi,“ řekl ministr Josef Dobeš.

MŠMT rozhodlo o zrušení zadávacího řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v období od zahájení zadávacího řízení. V reakci na kontrolní zjištění a závěry auditu Evropské komise, který proběhl na Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je MŠMT nuceno redefinovat postupy a požadavky v rámci kontrol veřejných zakázek, rozšířit stávající rozsah a zaměření kontrol veřejných zakázek OP VK. Původní specifikace předmětu veřejné zakázky již neodpovídá aktuálním potřebám MŠMT, neboť v ní bylo počítáno s kontrolami veřejných zakázek pouze pro OP VaVpI, které mají jinou povahu a jsou administrovány podle jiných pravidel. „Nálezy auditu druhého operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nám jasně ukázaly, že naše potřeby na právní služby se výrazně změnily. V tomto programu už máme schválených více než 6500 projektů a proto také na jejich kontrolu musíme nyní upřít naši pozornost,“ uvedl ministr Josef Dobeš.

MŠMT již zajistilo personální posílení útvarů projektové kontroly a navázalo spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci kontrol projektů z OP VK v návaznosti na auditní zjištění. „Každé pochybení může vyústit v to, že proplacené prostředky budou Bruselem označeny jako neuznatelné a odpovědnost za tyto platby pak padá na příjemce dotace, potažmo státní rozpočet. Tomu chce ministerstvo školství samozřejmě aktivně předejít, a proto hledáme cesty, jak efektivní kontroly zajistit,“ sdělil Michal Zaorálek, náměstek ministra odpovědný za evropské záležitosti.

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer pro komunikaci a publicitu OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Email: radek.melichar@msmt.cz
Telefon: +420 234 811 565
26.1.2012 11:01:56 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load