Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

MŠMT plánuje v lednu vyhlásit další výzvu na podporu projektů pre-seed aktivit s alokací 600 mil. Kč.

Hlavním cílem výzvy je podpořit komercializaci nadějných výsledků výzkumu a vývoje s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých školách a veřejných výzkumných institucích.

Výzva tematicky vychází z předchozí výzvy 6.3 na podporu pre-seed aktivit a částečně i z výzvy 3.3 Centra transferu technologií. Podporované aktivity z výzvy 6.3 budou podpořeny i ve výzvě 7.3, přibude možnost finančně a organizačně podpořit i vyhledávání a přípravu komercializace výsledků výzkumu a vývoje nespecifikovaných při podání projektové žádosti. Duševní vlastnictví k výsledkům výzkumu a vývoje připravovaným ke komercializaci musí být ve 100% vlastnictví žadatele a případných partnerů.

Realizační aktivity projektu budou prováděny a vyhodnocovány ve dvou fázích: Proof of Concept a Příprava komercializace.

  • Proof of Concept obsahuje dopracování technologie a přípravné komercializační činnosti. V rámci ověření a dopracování technologie není možné vyvíjet finální produkt, stejně jako teprve začínat s výzkumem technologie.
  • Fáze Přípravy komercializace – dopracovává vybrané individuální aktivity z fáze Proof of Concept do stavu, kdy je možné navázat komerční činností zvoleného typu. Komerční činnost je očekávána v době udržitelnosti.

Přijatelnými příjemci a partnery jsou subjekty splňující definici výzkumné organizace dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Předpokládá se účast veřejných a státních vysokých škol, veřejných výzkumných organizací, soukromých vysokých škol a výzkumných organizací. Realizace projektu musí probíhat mimo území hlavního města Prahy.
Z důvodu účelnějšího využití horizontálních finančních prostředků jsou sloučeny individuální aktivity (tj. individuální projekty zabývající se konkrétním technologickým tématem) do jednoho projektu, který zastřešuje i měkké aktivity. Žadatel předloží všechny individuální aktivity pocházející z jednoho oboru v rámci jednoho projektu, seskupovat se budou oborově podle Priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací.

Projekt podává jeden žadatel, partneři jsou přípustní.

RNDr. Jan Polecha, CSc
jan.polecha@msmt.cz
tel.: 234 814 354
6.12.2012 3:12:08 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load