Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

MŠMT schválí parametry pro výběr manažerů miliardových elitních center

Praha, 18. srpna 2011 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v příštím týdnu definitivně schválí podmínky pro mezinárodní výběrová řízení na špičkové odborníky, kteří budou řídit miliardová vědecko výzkumná centra v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Vybraní top manažeři pak nastoupí na pozice výkonných a vědeckých ředitelů pěti tzv. velkých projektů z OP VaVpI, jež v ČR vzniknou do roku 2015 za téměř 19 miliard korun:

  • superlaser „ELI“ (Extreme Light Infrastructure), Dolní Břežany (za téměř 7 miliard korun)

  • biomedicínské centrum BIOCEV, Vestec u Prahy (2,3 miliardy korun)

  • mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC, Brno (2,4 miliardy korun)

  • Středoevropský technologický institut CEITEC, Brno (téměř 5,3 miliardy korun)

  • superpočítačové centrum IT4Innovations, Ostrava (téměř 2 miliardy korun)

Vzhledem k nákladnosti a rozsahu daných výzkumných center je totiž naprosto zásadní, aby byla vedena zkušenými odborníky, kteří vzejdou vítězně z otevřené a transparentní mezinárodní soutěže na danou pozici. Mezinárodní Expertní komise tzv. Search Committees, které budou tyto „supermanažery vědy“ hledat a vybírat, zahájí svoji práci v září tohoto roku. „Pro MŠMT a OP VaVpI jde o opravdu prestižní projekt, pro který chceme získat excelentní ředitele v podobě špičkových manažerů a odborníků. Rádi bychom také dosáhli toho, aby i zahraniční konkurence mohla rozvířit vody malého českého rybníka a byla zárukou zvyšování kvality řízení výzkumu a vývoje, po kterém se neustále volá“, uvedl ministr Josef Dobeš.

V rámci nominace členů jednotlivých komisí, která probíhala v dubnu a květnu tohoto roku, byli osloveni renomovaní odborníci ze zahraniční i tuzemské výzkumné sféry - zástupci evropských i světových univerzit a vědeckých pracovišť, spolu s českými experty z Akademie věd ČR, Českého vysokého učení technického nebo Univerzity Karlovy. „Ministerstvo školství tímto způsobem aktivně pomáhá příjemcům z center excelence, i když to nemá ukotveno mezi svými povinnostmi. Tuto cestu jsme zvolili proto, že výzkum a vývoj patří mezi hlavní oblasti, které bude Evropská unie podporovat. A tady prostě nesmíme zaspat,“ shrnul ministr Josef Dobeš.

Výběrové komise (Search Committees):

Komise jsou koncipovány jako 9 členný orgán složený ze  zahraničních i českých expertů, mezi kterými má své zástupce vždy i strana žadatele. V rámci každé Expertní komise jsou 3 členové vždy z řad zahraničních špičkových expertů v oboru odpovídajícímu výzkumnému zaměření daného centra. Čtvrtým členem komise je odborník na lidské zdroje se zkušeností s tzv. „executive search“, tj. přímým vyhledáváním a výběrem kandidátů. Na základě požadavku vedení MŠMT budou dále pátým a šestým členem každé komise externí odborníci z domácí VaV sféry nominovaní Sekcí III MŠMT a sedmým členem zástupce personálního odboru MŠMT. Každý z výše uvedených členů disponuje při rozhodovacích procesech jedním volebním hlasem. Osmým a devátým členem jsou pak zástupci žadatele, kteří disponují jedním společným volebním hlasem.


Kateřina Savičová
řízením odboru pověřena
tel.: +420 234 812 120
fax: +420 234 811 753
e-mail: press@msmt.cz
18.8.2011 10:08:08 - aktualizováno 13.10.2011 3:10:04 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load