Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

OP VaVpI: Aktuální situace programu nás opravňuje k optimismu do budoucna

Praha, 8. června 2012 - Více než 56 miliard korun na projekty výstavby a vybavení vědecko-výzkumných center již bylo schváleno v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), což znamená 94% z celkového objemu peněz připravených pro tento program.

Finanční pokrok v realizaci programu a první úspěšně dokončované projekty vědeckých center ostatně konstatovali i účastníci 10. zasedání Monitorovacího výboru OP VaVpI, které se konalo ve dnech 5. a 6. června v Brně. Důležitými tématy jednání byly také otázky pozastavení proplácení finančních prostředků z Bruselu všem operačním programům v ČR financovaným z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), téma dopadů novelizace zákona o veřejných zakázkách nebo situace přípravných prací na koncepci budoucího programového období po roce 2014. „OP VaVpI je program velice specifický a vyžaduje proto také specifický přístup. V jeho rámci jsou podporovány projekty excelentních a inovativních vědecko-výzkumných center často s mezinárodním přesahem a zásadním významem pro budoucí konkurenceschopnost České republiky. Po počátečním zpoždění se program dostává do požadované „provozní teploty“, což se odráží nejen v počtu realizovaných projektů, ale také v objemu finančních prostředků, které putují na účty příjemců dotací. Nastolený trend a pozitivní výsledky ovšem musíme udržet do budoucna,“ zhodnotil aktuální situaci OP VaVpI náměstek ministra Michal Zaorálek.

Evropskou komisi na zasedání Monitorovacího výboru zastupoval ředitel české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku EK Jack Engwegen, jenž kladně hodnotil dosažený pokrok programu a s přítomnými členy výboru často diskutoval jednotlivá témata zasedání. „Z pohledu EK je zásadním úkolem programu OP VaVpI zmenšit stávající rozdíl mezi objemem tzv. certifikovaných finančních prostředků, který je v současné době na úrovni 4% z celkového balíku peněz pro program a výší závazně schválených prostředků do jednotlivých projektů (94%). Myslím, že k naplnění tohoto cíle má tým OP VaVpI slibně nakročeno,“ uvedl Jack Engwegen. Jak účastníkům zasedání sdělil ředitel OP VaVpI Jan Kříž: „V letošním roce chceme mít certifikováno dalších 8 miliard korun, což by nás mělo posunout nejen do bezpečného středu operačních programů v ČR, ale ještě výše mezi úspěšné programy. Kritickým z tohoto pohledu je rok 2014, kdy budeme muset zvládnout největší nápor administrace a kontroly finančních prostředků směrem od příjemců k platebním orgánům a EU.“

Za jednoznačný úspěch lze z pohledu OP VaVpI považovat strmý nárůst schvalování projektů a s ním související schválení všech šesti velkých projektů center excelence (ELI, CEITEC, IT4Innovations, ICRC, BIOCEV, Udržitelná energetika). S excelentními centry souvisí také projekt mezinárodního výběru jejich výkonných a vědeckých ředitelů, kdy se podařilo vybrat 9 z 11 poptávaných pozic. Podobným úspěchem je také vyhlášení výzvy v oblasti tzv. pre-seed aktivit, v níž je k dispozici téměř 400 milionů korun z celkové 1 miliardy na podporu českého výzkumu a vývoje.  

O hmatatelných výsledcích programu se ostatně účastníci zasedání přesvědčili i během návštěvy dvou brněnských projektů – centra CETOCOEN provádějícího špičkový mezinárodní výzkum v oblasti toxického znečištění vody, půdy a vzduchu CETOCOEN a projektu ALISI, který se v rámci Ústavu přístrojové techniky AV ČR zaměřuje na konstrukci unikátních přístrojových prvků pro diagnostiku a technologie v nanosvětě a makrosvětě (elektronové mikroskopy, laserové svařování, magnetická rezonanční tomografie, kryogenika nebo spektroskopie). Oba projekty jsou v různém stádiu dokončovacích prací a dokládají konkrétní výsledky OP VaVpI – budování unikátní infrastruktury a podporu lidských zdrojů v inovativních výzkumných programech.

Více o projektech CETOCOEN a ALISI:

http://www.cetocoen.cz/

http://alisi.isibrno.cz/

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.:  234 811 565
8.6.2012 12:06:12 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load