Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

OP VaVpI: Dodržujeme napjatý harmonogram poskytování dotací!

2. února, Praha Čerpání prostředků z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) nabírá na obrátkách. Ministr školství Josef Dobeš včera podepsal rozhodnutí o poskytnutí dotace pro další balík projektů z tohoto programu v celkové hodnotě téměř 3 miliardy korun.

„Mohu potvrdit, že jedna z našich dvou vlajkových lodí v oblasti eurofondů – Operační program VaVpI – zvyšuje tempo poskytování dotací žadatelům a personální stabilizace Sekce řízení Operačních programů EU tak začíná nést kýžené ovoce. Další skoro 3 miliardy korun, které půjdou do zajímavých projektů, jsou důkazem kvalitní práce sekce a jejího vedení. Projekty regionálních technologických center navíc podpoří další propojování práce nastupující „vědecko-výzkumné“ generace mladých odborníků s aplikační sférou, s podnikatelským prostředím partnerských firem. Dostanou tak prostor prosadit se a dále profesně růst a to vše v sektoru, který pociťuje akutní nedostatek těchto pracovníků,“ komentoval svůj souhlas s poskytnutím dotace ministr Dobeš.

V rámci schváleného balíku projektů budou finanční prostředky směřovány například do Regionálního technologického institutu při ZČU Plzeň nebo Centra CEBIA – Tech Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde se jim dostane využití v oblastech vývoje moderních konstrukcí vozidel, obráběcích strojů a strojírenských technologií, inteligentních systémů v budovách nebo například vývoje malých mobilních datových sítí pro zásahové jednotky.

Samostatnou kapitolou jsou pak schválené projekty v Prioritní ose 4, která má za cíl podporovat budování infrastruktury pro výuku na českých vysokých školách spojených s výzkumem, což v praxi znamená nejen výstavbu nebo rekonstrukci stávajících kapacit, ale také vybavování laboratoří a učeben nejnovějšími technologiemi a pomůckami.

„Dodržujeme přísný harmonogram, který jsme si stanovili na podzim loňského roku ve spolupráci se zástupci vysokých škol, abychom dále prokázali akceschopnost a kvalitu týmu, který se v mé sekci ustavil a stabilizoval. Navíc projekty v Prioritní ose 4 jsou řekněme novou kapitolou, kterou těmito prvními čtyřmi projekty v rámci OP VaVpI otevíráme. Vybavení mnoha výzkumných laboratoří a učeben na českých vysokých školách si také jistě zaslouží modernizaci a proto takové projekty vnímám jako nezbytnou podmínku úspěchu, pokud se bavíme o možném růstu kvality vědy a výzkumu v ČR,“ shrnul vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programu EU Jaroslav Kuba.

Projekty Prioritní osy 2

Regionální technologický institut - RTI

Západočeská univerzita v Plzni

Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA – Tech)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Projekty Prioritní osy 4

Nová FEI VŠB_TU Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT

Univerzita Pardubice

Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP

Univerzita Palackého v Olomouci

Výukové a výzkumné centrum v dopravě

Univerzita Pardubice

Foto1

Foto2

Foto3

Foto4

Foto5

Foto6

Foto7

Informace pro média:


Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
je čtvrtým největším operačním programem, které se realizují na území ČR, v období 2007 - 2013. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je pro tento operační program vyčleněno 2,436 miliardy EUR. OP VaVpI je určen zejména pro vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další organizace zabývající se výzkumem a vývojem. Cílem OP VaVpI je zvýšit a zlepšit zaměření investic do výzkumu a technologického rozvoje, usnadnit inovace a podporovat podnikání. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky.

Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.: 725 890 501
3.2.2011 10:02:09 - aktualizováno 8.2.2011 9:02:47 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load