Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

OP VaVpI: Loňský rok byl velkým úspěchem!

Praha, 7 . února 2012 –  V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) bylo v roce 2011 schváleno 53 projektů za více než 35 miliard korun. Mezi schválenými projekty jsou například nová vědecko-výzkumná a inovační centra, vědecko-technické parky nebo projekty na rekonstrukci nevyhovujících výzkumných kapacit. Úspěchem je také schválení všech šesti velkých elitních center, která z evropských peněz dohromady požadují dotaci více než 21 miliard korun.

Za rok 2011 přišlo z OP VaVPI na účty příjemců  přes 11 miliard korun, přičemž za období let 2008 – 2010 to byly 2 miliardy. „Pokud se podíváme do roku 2010, tak v něm bylo schváleno z VaVpI  39 projektů. Za minulý rok jich bylo schváleno ještě o 14 více. To považuji za nesporný úspěch, včetně toho, že kladné rozhodnutí Bruselu dostaly všechny velké projekty excelentních center. Finanční prostředky na tato centra dohromady totiž představují více než třetinu všech peněz v programu. Navíc díky velkému počtu  vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace na jednotlivé projekty za celý rok 2011, má své adresáty už přes 84% peněz z celkového objemu finančních prostředků na tento operační program a to je důvod ke spokojenosti,“ uvedl ministr Josef Dobeš.

Finance  z OP VaVpI směřují do projektů výstavby nebo rekonstrukcí vědecko-výzkumných kapacit, projektů na pořízení přístrojového, laboratorního a informačního vybavení, které vznikají ve všech regionech ČR kromě Prahy. Evropské prostředky jsou ale využívány i na výstavbu nebo rekonstrukci zařízení, které výzkum nebudou vytvářet, ale popularizovat – tzv. science - learning centra. V Plzni díky tomu bude vybudován moderní strojírenský a technologický výzkumný ústav, který bude klást důraz na rozvoj spolupráce s aplikační sférou (více o projektu RTI – odkaz). V jiném projektu z této oblasti dojde k rozšíření a rekonstrukci komplexu zaměřeného na volnočasové a vzdělávací aktivity pro popularizaci vědy a výzkumu v rámci projektu Techmania Science center (odkaz). Podobné vzdělávací centrum vznikne i v Brně a Hradci Králové. „Čísla týkající se schválených projektů jednoznačně ukazují, že OP VaVpI se v roce 2011 posunul z konce pomyslného pelotonu operačních programů v České republice do bezpečného středu. Chtěl bych tímto poděkovat týmu, který na OP VaVpI pracuje za kvalitní práci a veřejnosti slíbit, že v nastoleném trendu budeme pokračovat, přestože ta nejtěžší etapa nás teprve čeká. Projekty byly schváleny, ale v blízké budoucnosti musíme garantovat jejich realizaci a především jejich efektivní kontrolu,“ sdělil Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za evropské záležitosti. 

Všechna Centra excelence z OP VaVpI schválena

Po náročných jednáních v Bruselu bylo Evropskou komisí v roce 2011 schváleno všech šest elitních miliardových center. Celkově se jedná o investici přes 21 miliard Kč, což je více než třetina všech prostředků určených pro OP VaVpI. Jedná se o projekty s požadovanou dotací větší než 50 milionů EUR, které přinesou špičkový výzkum v nejrozmanitějších oblastech vědy a techniky i díky zapojení kvalitních zahraničních a domácích odborníků. Výrazně také přispějí ke koncentraci „mozků“ ve vědě a výzkumu, protože poskytnou unikátní příležitost studentům a mladým odborníkům podílet se na kvalitních mezinárodních projektech.

  • Projekt superlaseru ELI bude mezinárodním výzkumným zařízením, které využije inovativní laserové technologie k vytváření světelných pulsů, jež budou 10x intenzivnější než současné nejúčinnější lasery na světě.  ELI tak mimo jiné přinese objevy v oblastech nových technik pro lékařské zobrazování a diagnostiku, radioterapii. Bude vyvíjet nástroje pro vývoj a testování nových materiálů, nové postupy pro nakládání s radioaktivním odpadem nebo novinky v rentgenové optice atd.
  • Projekt CEITEC je unikátní investicí do evropské výzkumné a vývojové infrastruktury. Jedinečnost projektu spočívá zejména v zapojení nejlepších vědeckých týmů se signifikantními výsledky v různých oborech věd o živé a neživé přírodě.
  • Globálním cílem projektu IT4I je vybudovat výzkumné kapacity potřebné k realizaci excelentního výzkumu v oblasti supercomputingu a informačních technologií.
  • Projekt BIOCEV chce soustředit týmy renomovaných odborníků, dosud rozptýlených v několika partnerských pracovištích Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, doplnit je nově vytvořenými výzkumnými týmy mladých talentovaných vědců a zahraničními experty a vytvořit centrum s ambicí evropského centra excelence v oblasti biomedicíny a biotechnologií. 
  • Cílem projektu FNUSA - ICRC je vybudovat na území České republiky špičkové mezinárodní centrum pro oblast lékařského výzkumu soustředící se na prevenci, časnou diagnostiku a léčbu především kardiovaskulárních a neurologických onemocnění .
  • Projekt SUSEN se soustředí na výzkum v oblasti udržitelné energetiky a měl by přispět k zajištění provozu stávajících jaderných elektráren prostřednictvím prodloužení jejich životnosti o 20–40 let, spolu s vývojem jaderných reaktorů nových generací.

Přehled financování OP VaVpI v roce 2011 (porovnání s rokem 2010):

OP VaVpI celkem za rok

Prostředky kryté Rozhodnutím o poskytnutí dotace (schválené projekty)

Proplacené prostředky příjemcům

Certifikované výdaje předložené EK

2011

35 129 302 217

11 155 174 487

1 343 531 662

2010

17.137.537.474

1 982 055 298

39 105 165

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.: 234 811 565
7.2.2012 11:02:21 - aktualizováno 10.2.2012 10:02:02 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load