Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

OP VaVpI: Ministerstvo školství zahájilo výběr top manažerů pro pět elitních miliardových center

Praha, 31. říjnaMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo mezinárodní výběrové řízení pro získání 9 špičkových manažerů na pozice výkonných a vědeckých ředitelů, kteří stanou v čele pěti největších vědecko-výzkumných center (tzv. Evropských center excelence), v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Tato vědecká centra za téměř 19 miliard korun vzniknou v České republice do roku 2015.

Všichni uchazeči mohou do 28. listopadu 2011 zasílat své životopisy spolu s motivačními dopisy obsahujícími stručný popis jejich odborné praxe a zkušeností na vedoucích pozicích ve vědecko-výzkumných institucích na e-mailovou adresu: registration@msmt.cz

Všechny podané žádosti budou následně posouzeny členy tzv. Search Committees, v nichž zasednou předem vybraní odborníci z České republiky i zahraničí v oblasti vědy a výzkumu a také zástupci pěti elitních center z OP VaVpI, pro něž budou ředitelé vybíráni. Nejvhodnější kandidáti pak budou pozváni k osobním pohovorům, které proběhnou v lednu a únoru 2012 v ČR. Pracovní kontrakty by tak mohly být s vítěznými kandidáty uzavřeny zhruba v polovině příštího roku.

„Výběr opravdu kvalitních ředitelů pro miliardová centra excelence je naprosto klíčový, protože má přímý dopad na jejich další provoz a celkovou udržitelnost. Musíme mít na zřeteli, že tito „supermanažeři“ budou řídit instituce, na které jde z veřejných prostředků téměř 20 miliard korun a budou mít výrazný vliv na renomé české vědy v Evropě a ve světě. O dalších – módně se dnes říká synergických – efektech, které jsou ovšem extrémně důležité, jako je například koncentrace mozků ve vědě a výzkumu, zapojení vysokých škol do projektů mezinárodní spolupráce, vývoj nových technologií a materiálů nebo patentů, možnosti propojení s podniky a výrobou, asi nemá cenu se dlouze vyjadřovat“, sdělil ministr Josef Dobeš.

Centra excelence, pro která jsou top manažeři vybíráni:

  • §  superlaser „ELI“ (Extreme Light Infrastructure), Dolní Břežany (za téměř 7 miliard korun)
  • §  biomedicínské centrum BIOCEV, Vestec u Prahy (2,3 miliardy korun)
  • §  mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC, Brno (2,4 miliardy korun)
  • §  Středoevropský technologický institut CEITEC, Brno (téměř 5,3 miliardy korun)
  • §  superpočítačové centrum IT4Innovations, Ostrava (téměř 2 miliardy korun) 

 Výběrové komise (Search Committees):

V rámci nominace členů jednotlivých komisí, která probíhala v dubnu a květnu tohoto roku, byli osloveni renomovaní odborníci ze zahraniční i tuzemské výzkumné sféry - zástupci evropských i světových univerzit a vědeckých pracovišť, spolu s českými experty z Akademie věd ČR, Českého vysokého učení technického nebo Univerzity Karlovy. 

Komise jsou koncipovány jako 9 členný orgán složený ze  zahraničních i českých expertů, mezi kterými má své zástupce vždy i strana žadatele. V rámci každé Expertní komise jsou 2 členové vždy z řad českých a 3 členové z řad zahraničních špičkových expertů v oboru odpovídajícímu výzkumnému zaměření daného centra. Šestým členem komise je odborník na lidské zdroje se zkušeností s tzv. „executive search“, tj. přímým vyhledáváním a výběrem kandidátů a sedmým členem zástupce personálního odboru MŠMT. Každý z výše uvedených členů disponuje při rozhodovacích procesech jedním volebním hlasem. Osmým a devátým členem jsou pak zástupci žadatele, kteří disponují jedním společným volebním hlasem.

ikona souboruResearcher´s Guide

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.:  234 811 565 
31.10.2011 12:10:33 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load