Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2504

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

OP VaVpI spustil velkou mediální kampaň

Praha, 19. března 2014 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  spustilo mediální kampaň na podporu a propagaci výsledků a přínosů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Stěžejním motivem první fáze kampaně je poukázat na důležitost inovací a vynálezů, které všichni používáme ve svém běžném každodenním životě. Děje se tak prostřednictvím příběhu člověka, který při vyřizování všedních záležitostí s naprostou samozřejmostí využívá výsledky vědy a výzkumu. V podtextu kampaně pak zaznívá apel na prospěšnost poskytování investic do vědy a výzkumu, která je v ČR dlouhodobě podfinancovanou oblastí, ačkoliv právě výzkum, inovace a ekonomika založená na znalostech mají jednoznačný dopad na budoucí konkurenceschopnost země. „V této souvislosti bychom neměli zapomínat, že Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je jedním z klíčových nástrojů finanční podpory vědy, výzkumu a inovačního potenciálu ČR. Podobný objem veřejných finančních prostředků investovaný do této oblasti se už pravděpodobně nebude opakovat,“ řekl ke spouštěné kampani Michal Zaorálek, náměstek ministra zodpovědný za řízení operačních programů EU.

Do konce letošního května probíhá první fáze velké mediální kampaně OP VaVpI formou třicetivteřinových reklamních spotů na některých televizních stanicích, dále formou rozhlasových spotů na nejposlouchanějších rozhlasových stanicích a také formou on-line inzerce na některých internetových portálech. Kreativní část kampaně připravila společnost Comunica, a.s., mediální prostor zajišťuje společnost Knowlimits s.r.o. S oběma společnostmi byla ze strany MŠMT podepsána smlouva koncem loňského roku na základě výsledku otevřeného výběrového řízení.

Ihned po skončení této fáze kampaně plánuje MŠMT provést průzkum, který by měl ukázat její dopad v otázce zvýšení povědomí o OP VaVpI mezi širokou veřejností. Další fáze kampaně jsou naplánovány na podzim tohoto roku a v roce 2015. Celá aktivita probíhá v souladu s povinností MŠMT zajistit maximální publicitu operačního programu a strukturálních fondů EU, která je dána ze strany Evropské komise.  

 
19.3.2014 15:24:04 | přečteno 2127x | radek.melichar
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load