Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

OP VaVpI: Třetí velký projekt – Mezinárodní centrum klinického výzkumu, schválen Evropskou komisí

Praha, 21. červen 2011Evropská komise dnes schválila třetí ze šestice tzv. velkých projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), které s požadovanou dotací téměř 2,4 miliardy korun vyroste v Brně do roku 2013. Centrum se zaměří především na výzkum a léčbu velmi závažných civilizačních chorob jako jsou kardiovaskulární a neurologická onemocnění.

„Schválení ICRC je už třetím „zásahem“ v terči velkých projektů z OP VaVpI, což jenom potvrzuje mnou několikrát vyřčené teze o výrazném zlepšení čerpání tohoto operačního programu. Jsem proto potěšen, že cíle, které jsme si předsevzali, se nám daří naplňovat. Díky tomuto projektu získává klinický výzkum v České republice velmi výraznou vzpruhu,“ konstatoval ministr Josef Dobeš. 

Projekt centra ICRC vzniká již nyní jako nedílná součást Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a představuje nejen vědecké a výzkumné pracoviště, ale zároveň bude fungovat i jako veřejné centrum lékařské péče. Klinika rovněž uzavřela dlouhodobá partnerství s prestižními zahraničními institucemi jakými je například americká Mayo Clinic nebo se špičkovými českými výzkumnými pracovišti, ale také se společnostmi z průmyslové sféry.

Mezi onemocnění, která budou zkoumána v mezinárodním centru ICRC, patří ischemická choroba srdeční, její včasná diagnostika a prevence. Dále pokročilé formy srdečního selhání, cévní mozkové příhody nebo výzkum jedné z nejrozšířenějších chorob naší doby – roztroušené sklerózy. Výzkum bude založený na flexibilních laboratořích a mezinárodních týmech odborníků vytvořených pro jednotlivé výzkumné projekty, které se budou dynamicky měnit podle potřeb konkrétních projektů.

 „Ze šesti velkých projektů, které jsou vlajkovými loděmi flotily Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, je tímto schválena polovina, přičemž další velké projekty jsou na nejlepší cestě je následovat během několika týdnů až měsíců. Úspěch těchto projektů je zásadní pro úspěch operačního programu jako celku a zároveň také signálem jasné podpory růstu inovačního potenciálu České republiky v budoucnu. Také proto jsem přesvědčen, že naše maximální očekávání, budou splněna,“ řekl ke schválení projektu Jakub Hodinář, 1. náměstek ministra zodpovědný za evropské záležitosti.

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.: 234 811 565
21.6.2011 8:06:08 - aktualizováno 13.10.2011 10:10:38 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load