Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

OP VaVpI: Vědecko-výzkumná centra už nejsou jen na papíře

Praha, 14. prosince 2012 – Za účasti ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy, první místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace Miroslavy Kopicové, prvního náměstka ministra pro místní rozvoj Daniela Brauna, předních zástupců akademické sféry a dalších významných hostů proběhla v Praze výroční konference Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Aktuální situace OP VaVpI s důrazem na vyšší zapojení českých vědeckých týmů do špičkových mezinárodních projektů, větší míra propojení výzkumných institucí s podniky a soukromou sférou, která stále není uspokojivá nebo efektivní přenos nových technologií a výsledků výzkumu od akademiků směrem do byznysu spolu s atraktivní nabídkou pracovních příležitostí k profesnímu růstu pro mladé vědce a jejich udržením v ČR, byly hlavními tématy, na kterých se shodli účastníci konference.

Z prezentací řečníků několikrát zaznělo, že po zhruba ročním zpoždění při schvalování programu a následné velké kritiky nízkého čerpání dotací, se OP VaVpI za poslední rok a půl dostal z pozice rizikového programu mezi programy úspěšné. Více než 56 miliard korun schválených na projekty vědecko-výzkumných center, které znamenají přes 92% všech finančních prostředků v programu nebo první dokončené stavby a spouštěné výzkumné programy hovoří za vše. „OP VaVpI v tuto chvíli již skutečně přináší první hmatatelné výsledky. Několik projektů center je dokončeno a na dalších finalizují stavební práce. Centra intenzívně nabírají nové pracovníky do výzkumných týmů a managementu. Operační program je v dobrém stavu, čerpání i schvalování prostředků Evropskou komisí běží řádně a v letošním roce se podaří splnit limity čerpání, které nám EK stanoví. Za kvalitní práci pracovníků operačního programu a trpělivé úsilí řešitelů projektů bych na tomto fóru chtěl vyjádřit svůj dík“, zdůraznil ve svém projevu ministr školství Petr Fiala.
Ministr Fiala ve svém projevu také připomněl, že vláda před dvěma týdny schválila materiál, ve kterém je výrazně redukován počet operačních programů, jež by měly být k dispozici žadatelům o dotace po roce 2014. Oblast výzkumu a vývoje a vzdělávání nadále patří mezi prioritní oblasti a proto i v tomto období bude MŠMT správcem významného operačního programu s názvem Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kromě krátkodobých cílů v oblasti výzkumu a vývoje, ohraničených stávajícím programovým obdobím 2007 – 2013, musí mít Česká republika připravenu koncepci i na následující roky. Proto je již nyní intenzívně připravována strategie podpory VaV pro programové období po roce 2014. Z pozice Bruselu vyplývá, že v něm bude kladen důraz na jasnou prioritizaci cílů projektů, na které dotační prostředky půjdou, spolu s maximálním dodržováním principu 3E. Jak řekl první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun: „Unie se v budoucím období snaží zohlednit velkou poptávku po snadnější přípravě a realizaci projektů, ale zároveň budou podporovány pouze skutečně kvalitní a smysluplné projekty, což by mělo ostatně platit i dnes. Je mnohem efektivnější využít 90% z celkového balíku programu na kvalitní a smysluplné projekty, než 100% všech peněz na projekty, které pak budeme muset doplácet ze státního rozpočtu, protože v nich auditní orgány Bruselu našly závažné nesrovnalosti a pochybení. Neznamená to pak nic jiného, než další zátěž státního rozpočtu“.

Tlak na inovace v blízké budoucnosti nutně svede dohromady výzkumné instituce s aplikační sférou a podniky, které novinky budou schopny přetavit v nové produkty a obchodní příležitosti. „Bohužel ve stávající situaci není v naší ekonomice hlad po inovacích. Firmy musí více poptávat nové věci a tlačit výzkum a vývoj k aplikovatelným výsledkům, obě strany se navíc musí stále učit lepší vzájemné komunikaci. Proto jako největší úkol v blízké budoucnosti vidím nutnost dostat špičkové výsledky VaV do praxe. Tady máme stále ještě velký dluh“, zdůraznila účastníkům první místopředsedkyně RVVI Miroslava Kopicová.

Na konferenci také zaznělo, že nadále zůstává v programu několik problematických oblastí, jež ovšem mají závažný vliv na jeho úspěšné fungování. Velkým kamenem úrazu realizace projektů je stávající legislativa v oblasti zadávání veřejných zakázek, která výrazně komplikuje pořizování často unikátního přístrojového vybavení center. Spolu s velmi zdlouhavým procesem řešení sporných výběrových řízení u ÚOHS je v mnoha projektech téměř neřešitelnou bariérou.  

Odpolední část konference pak patřila prezentacím vybraných podpořených projektů z OP VaVpI a zkušenostem příjemců dotací. Mezi přednášejícími zazněl mj. také projev nového výkonného ředitele projektu Středoevropského technologického institutu CEITEC Američana Markuse Dettenhofera, který je důkazem toho, že Česká republika se díky Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace pro příští roky stává atraktivní destinací pro špičkové vědce z celého světa.

1249

1250


 

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.:  234 811 565
14.12.2012 10:12:08 - aktualizováno 18.12.2012 4:12:54 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load