Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Operační program VaVpI v roce 2011 přeřazuje na vyšší rychlost

Dnes byly vrchním ředitelem sekce evropských fondů na ministerstvu školství Jaroslavem Kubou slavnostně předány schvalovací protokoly, které pro 8 projektů v celkové hodnotě téměř 3,5 miliardy korun znamenají zelenou pro čerpání dotací z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, na českou vědu. (projekty byly před Vánocemi podepsány ministrem školství Josefem Dobešem, viz TZ MŠMT vánoční nadílka)  

Vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU na MŠMT Jaroslav Kuba při příležitosti dnešního slavnostního ceremoniálu bilancoval stav OP v loňském roce: „Operační program Výzkum a vývoj pro inovace prošel v loňském roce mnohými změnami. S příchodem nového vedení v září loňského roku došlo v první řadě k velkým personálním změnám a to v rámci obou operačních programů, které ministerstvo školství řídí. Období září a října loňského roku představovalo nejen turbulentní období plné změn spojených s novou strategií řízení, ale především mnoho intenzivní práce jak ze strany nového vedení, tak i ze strany ostatních kolegů. Nastavili jsme nové procesy v administraci projektů a restrukturalizovali jsme sekci tím, že jsme přijali nové odborníky na obory, které sekce kapacitně výrazně postrádala. A především jsme zrychlili proces schvalování projektů, což je podle mě tím hlavním vzkazem, který zajímá žadatele a veřejnost, ale také Evropskou komisi.“

„V průběhu posledního čtvrtletí loňského roku nesla práce celé naší Sekce řízení Operačních programů EU kýžené ovoce. Například jen za období září a října jsme schválili projekty za celkem 2,6 mld. korun. Jedná se o projekty aplikovaného výzkumu v oblastech strojírenství, energetiky a automobilového průmyslu,“ dodává vrchní ředitel Kuba. 

V listopadu a na začátku prosince ministr školství Josef Dobeš podepsal dotace za 2 miliardy korun na další vědecké projekty.  Paleta podpořených projektů z OP VaVpI je zde velmi rozmanitá a sahá od  automobilového výzkumu nebo výzkumu změn klimatu, o který projevila  zájem americká NASA, přes  inovace softwaru pro počítače, které porozumí mluvené řeči a dokonce člověku odpoví i na složité dotazy až po špičkový materiálový výzkum vyvíjející materiály se samočisticím a antibakteriálním povrchem, které již prakticky není třeba sterilizovat pro uplatnění v medicíně atd. (viz TZ MŠMT[1]) 

Před vánočními svátky pak bylo schváleno dalších 8 projektů v hodnotě téměř 3,5 miliardy korun, kdy  podpora projektů opět míří do velmi rozmanitých oblastí VaV. Mezi konkrétní poznatky a výstupy těchto projektů bude patřit například výzkum a vývoj unikátních materiálů, jakými jsou nové slitiny a superslitiny kovů, extrémně pevné zubní nebo kloubní náhrady s povrchem z nanomateriálů, účinné membrány pro palivové články, biosenzory, inteligentní mikrostruktury tablet ve farmacii, samozhutnitelný nebo ultravysokopevnostní beton, vývoj laserových technologií pro zpracování materiálů v průmyslu atp. (viz TZ MŠMT[2])

„Za 4 měsíce jsme dotáhli až ke schválení projekty v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace za více než 8 miliard korun. Navíc dodržujeme harmonogram schvalování projektů, který jsme si stanovili a který jsme předem zaslali všem rektorům vysokých škol. V rámci programu OP VaVpI nadále zavádíme řadu opatření k posílení transparentnosti programu a intenzívně pracujeme na jeho propagaci a přiblížení široké laické i odborné veřejnosti,“ komentuje vrchní ředitel Kuba.

Velké projekty – další centra špičkového VaV v ČR

Celkem se v loňském roce podařilo poslat do Evropské komise také 6 tzv. velkých projektů (ELI, SUSEN, ICRC, CEITEC, IT4I a BIOCEV), celkem za téměř 21 miliard korun, které nyní Evropská komise posuzuje (jedná se o projekty větší než 50 milionů eur).

"Velké projekty představují nejen obrovskou příležitost zařadit Českou republiku mezi přední evropské výzkumné destinace a zvýšit konkurenceschopnost našeho státu. Ruku v ruce s podporou velkých vědeckovýzkumných projektů jde tlak na rozvoj znalostní ekonomiky, která bude jednou z hlavních komparativních výhod ČR v kontextu evropské i globální ekonomiky. Zároveň však také znamenají obrovskou výzvu pro naši sekci v otázce projektového řízení. Tyto projekty totiž představují stovky veřejných zakázek, které bude naše sekce důsledně kontrolovat, což s sebou samozřejmě nese vysokou míru zodpovědnosti a důraz na transparentnost prostředí v této oblasti. V tomto ohledu se nám podařilo na prosincovém monitorovacím výboru OP VaVpI  s úspěchem schválit  změnu podmínek pro veřejné zakázky tak, aby vytvářely transparentnější prostředí při jejich realizaci, což se setkalo s velmi pozitivní reakcí ze strany zástupců Evropské komise, kteří na tomto výboru byli přítomni,“ hodnotí tento úspěch  Jaroslav Kuba (více v TZ MŠMT Evropská komise: OP VaVpI je vlak, který se úspěšně rozjel).

Co nás čeká v budoucnu

„V roce 2011 nás ale i potencionální žadatele čekají především další výzvy. Chystáme realizaci výzev  na podporu zkvalitnění odborných knihoven na vysokých školách, na podporu dalšího zlepšení infrastruktury pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, výzvy na zefektivnění systému politiky VaV nebo na podporu založení a řízení mechanismů pro posílení spolupráce VaV center s aplikační sférou (tzv. pre-seed fondy). Tyto výzvy představují dalších zhruba 5 miliard korun pro českou vědu a výzkum. Významným cílem pro rok 2011 je také rozvoj lidských zdrojů na VaV pracovištích, především z pohledu manažerských schopností a podpory doktorandů a postdoktorandů. Právě tyto oblasti, které podporuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, patří mezi nejvýznamnější synergie mezi oběma programy řízenými ministerstvem školství,“ komentuje vrchní ředitel Jaroslav Kuba. 

Další velkým úkolem pro celou sekci je pak zrychlení čerpání prostředků, které jsou zasílány z Bruselu na účet státu: „Přeřazujeme na vyšší rychlost co se týče čerpání finančních prostředků z OP VaVpI a naším jednoznačným cílem pro rok 2011 je výrazné zvýšení reálného čerpání ze současných 1,6 miliardy korun na 10 miliard. Jsem přesvědčen, že díky stabilizaci jíž jsme úspěšně prošli ve druhé polovině roku, vzroste také přímé čerpání prostředků, protože absorpční kapacita Operačního programu je veliká. OP VaVpI je specifickým programem, jde o investice do vědy a výzkumu, kdy u většiny projektů je nutno vybudovat sofistikovanou infrastrukturu vybavenou nejnovějšími technologiemi. Očekávám, že v roce 2011 bude většina peněz alokovaných v OP VaVpI zazávazkována příjemcům,“ uzavírá hodnocení a souhrn úkolů pro blízkou budoucnost ředitel odboru OP VaVpI Jan Kříž.

OP VaVpI v číslech za rok 2010

Schválené projektové žádosti

Projektové žádosti s vydaným Rozhodnutím

Proplacené prostředky příjemcům

Počet

Finanční prostředky celkem

Počet

Finanční prostředky celkem

Finanční prostředky celkem

48 

18 685 451 927,00

34 

16 353 408 432,00 

1 934 447 792,78

* V CZK, podíl EU+SR

Poznámky:


[1] http://www.msmt.cz/pro-novinare/v-ceske-republice-startuje-unikatni-projekt-na-vyzkum

http://www.msmt.cz/pro-novinare/stredni-cechy-miri-k-tomu-stat-se-evropskym-centrem

http://www.msmt.cz/pro-novinare/dalsi-vice-nez-miliarda-korun-z-evropskych-fondu-potvrdi

[2] http://www.msmt.cz/pro-novinare/vanocni-nadilka-temer-3-5-miliardy-vavpi-veda

210, obrázek se otevře v novém okně

5.1.2011 4:01:35 - aktualizováno 7.1.2011 10:01:33 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load