Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Páté elitní miliardové centrum BIOCEV schváleno Evropskou komisí

Praha, 3. listopadu 2011 - Evropská komise dnes schválila v pořadí již pátý tzv. velký projekt – výstavbu biomedicínského a biotechnologického centra BIOCEV, který získá téměř 2,3 miliardy korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Centrum vyroste ve Vestci u Prahy do roku 2015, v plném provozu bude zaměstnávat až 600 osob a uplatnění zde najde i více než 200 postgraduálních a magisterských studentů. Bude v něm probíhat výzkum genů v souvislosti s nemocemi srdce, jater nebo nedoslýchavosti, ale také vývoj biomateriálů pro náhrady cév a srdečních chlopní nebo pro „dostavbu“ kostí při regeneraci poškozené míchy.  

V České republice tak díky evropským prostředkům vznikne unikátní Centrum fenogenomiky, jehož součástí bude i tzv. „myší klinika“, ale například také špičkové centrum pro vzdělávání mladých vědců či firemních odborníků.

 „BIOCEV je v pořadí již pátým schváleným projektem ze šestice elitních velkých projektů center excelence z OP VaVpI. Jako jeden z nejdůležitějších závazků těchto náročných projektů vidím především v propojení vědy a výzkumu s podnikovou sférou, v podpoře přenosu dosažených výsledků a inovací do praxe. To je téma, které se ve vědě a výzkumu v České republice stále ještě učíme, přestože se v něm skrývá ohromný potenciál do budoucna,“ řekl ministr Dobeš při příležitosti vydaného rozhodnutí.

Získané výstupy a poznatky ze základního výzkumu realizovaného v centru BIOCEV by následně měly být přímo uváděny do praxe, například v podobě nových léčiv „šitých“ na míru. Vědci zde budou zkoumat geny zodpovědné za nemoci srdce, jater nebo například nedoslýchavosti. Důležitou součástí projektu bude také vývoj nových biomateriálů v rámci tkáňového inženýrství, jako například cévních náhrad, náhrad srdečních chlopní nebo podpory skeletu pro regeneraci poškozené míchy. Výsledky výzkumu v BIOCEVu budou využity také v zelené energetice, např. při zpracování odpadů nebo pro vývoj nových léčebných a diagnostických postupů v medicíně.

„Efektivní přenos výsledků výzkumu a vývoje do výroby představuje pro vědecko-výzkumné instituce velmi zajímavý zdroj nejen finančních příjmů, ale i potenciál dalších inovací a prohloubení vzájemné spolupráce s firmami. Konkrétní příklady takové spolupráce existují, nicméně stále jich je nedostatečné množství. Navíc toto téma je aktuálně jedním z nejdůležitějších pro jednání v Bruselu o budoucnosti finanční podpory VaV ze strukturálních fondů a tady by Ministerstvo školství mělo hrát aktivní roli,“ komentoval schválení pátého velkého centra Jakub Hodinář, 1. náměstek ministra zodpovědný za evropské záležitosti.

Více o projektu BIOCEV:

Žadatelem o podporu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.. Centrum BIOCEV soustředí týmy renomovaných odborníků Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze. Vědecký program centra bude zaměřen na funkční genomiku, buněčnou biologii a virologii, strukturální biologii a proteinové inženýrství, biomateriály a tkáňové inženýrství a na vývoj léčebných a diagnostických postupů. BIOCEV je společným projektem Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.:  234 811 565
3.11.2011 3:11:47 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load