Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Portál MAPAPROJEKTU.CZ zahájil provoz - Nejrychlejší cesta k informacím o využití peněz z evropských fondů

Informace o zdrojích financování projektů, informace o příjemcích dotací, popisy projektů, jejich fotografie a umístění. Tyto a další informace o více než 9 000 finalizovaných projektech financovaných z evropských fondů v České republice jsou od dnešního dne k dispozici veřejnosti na stránkách portálu mapaprojektu.cz.

Portál má za cíl umožnit uživatelům z řad nejširší veřejnosti snadno a rychle získat aktuální přehled o vybraných projektech, které byly na území České republiky realizovány za pomoci prostředků z fondů EU. Současně portál přispívá k vyšší transparentnosti při seznamování veřejnosti se systémem dotací z fondů EU: zájemcům o podrobnější údaje nabízí odkazy na další zdroje informací včetně úplného seznamu příjemců prostředků z evropských fondů v aktuálním programovacím období.

Mapaprojektu.cz má podobu interaktivní mapy s jednoduchým rozhraním umožňujícím vyhledávání projektů podle kritérií. Najít jednotlivé projekty lze jak kliknutím přímo na mapu, tak zadáním místa, názvu projektu nebo jména jeho předkladatele do vyhledávacího pole.

V současné době je na portálu mapaprojektu.cz zobrazeno 9 424 projektů, které vedle textových informací dokumentuje také 1 707 fotografií a video spotů. Jedná se o projekty, které byly již úspěšně ukončeny. Celkem bylo v České republice dosud schváleno  téměř 40 000 projektů, které je možno najít v Seznamu příjemců na hlavní straně mapy a vychází z přehledu umístěného na webu MMR ČR – www.strukturalni-fondy.cz.

Mapaprojektu.cz je výsledkem spolupráce Zastoupení Evropské komise v ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a řídících orgánů jednotlivých operačních programů. Zatímco Zastoupení EK v ČR zajistilo vytvoření portálu a jeho provoz, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s řídícími orgány jednotlivých operačních programů spravuje obsah a jeho aktualizaci.

10.5.2012 9:05:02 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load