Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Poslední miliardové vědecko-výzkumné centrum SUSEN bylo schváleno Bruselem

Praha, 15. listopad 2011 – Evropská komise posvětila vznik posledního elitního vědecko-výzkumného centra – projekt SUSEN, které má do roku 2015 vzniknout v Řeži u Prahy za téměř 2,5 miliardy korun v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Cílem projektu SUSEN (Sustainable Energy – Udržitelná energetika) je vybudování špičkového centra zaměřeného na pokročilé jaderné technologie.

„Podařilo se nám prosadit ke schválení v Evropské komisi poslední ze šesti excelentních center z OP VaVpI, což považuji za nesporný úspěch a výsledek kvalitní práce týmu pracovníků na evropských fondech. Pokud uvážíme, že ve stejném období minulého roku nebyl schválen ani jediný z velkých projektů, tak to hovoří za vše“, sdělil k podpisu ministr Josef Dobeš.

Výzkumné centrum bude umístěno v areálu, kde nyní sídlí např. ÚJV Řež či ÚJF AV ČR, jeho menší část pak v technologickém parku Plzeň - Borská Pole. Z evropských peněz budou vybudovány experimentální zkušební okruhy (tzv. smyčky) pro studium medií, která se jeví jako perspektivní pro využití v pokročilých jaderných reaktorech nové generace.

V rámci projektu budou zbudovány laboratoře pro výzkum celého palivového cyklu – zejména pak zpracování, transport a bezpečné ukládání vyhořelého jaderného paliva. Další část výzkumné infrastruktury bude zaměřena na diagnostiku jaderných elektráren (s cílem dosažení vyšší bezpečnosti stávajících zařízení) nebo na materiálový výzkum.

Všechny velké projekty OP VaVpI schváleny Evropskou komisí

Projekt SUSEN je posledním z tzv. velkých projektů (Evropská centra excelence), což jsou projekty s požadovanou dotací z OP VaVpI vyšší než 50 milionů eur (tzn. celkové způsobilé výdaje na projekt, z toho 85% je hrazeno z EU a 15% ze státního rozpočtu ČR). Jedná se o velké vědecko-výzkumné investiční celky, které budou vybudovány do roku 2015.

Projekty mají výrazný potenciál dostat Českou republiku na „mapu světové vědy“ a podpořit tak renomé české vědy v evropském a světovém kontextu. Celkový objem požadovaných dotací z OP VaVpI a státního rozpočtu na tato centra je téměř 21 miliard korun.

Výzkumné programy center excelence budou vyvíjet nové technologie a inovace, přinášet nové patenty a licence, které by měly generovat následné příjmy těchto center, spolu se synergickými efekty pro celou ekonomiku státu. Centra také vytvoří stovky pracovních míst pro vysoce kvalifikované odborníky a zároveň poskytnou unikátní příležitost vysokoškolským studentům, doktorandům nebo postdoktorandům, kteří se zapojí do špičkových mezinárodních projektů.

Probíhá výběr top manažerů excelentních center

Ministerstvo školství na začátku listopadu rovněž spustilo výběrová řízení na top management center excelence, kdy pro jednotlivé projekty budou vybíráni vědečtí a výkonní ředitelé - odkaz.

Evropská centra excelence podpořená z OP VaVpI:

  • superlaser „ELI“ (Extreme Light Infrastructure), Dolní Břežany (6,8 miliardy korun)
  • Středoevropský technologický institut CEITEC, Brno (5,3 miliardy korun)
  • Udržitelná energetika (SUSEN), Řež u Prahy (2,5 miliardy korun)
  • biomedicínské centrum BIOCEV, Vestec u Prahy (2,3 miliardy korun)
  • mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC, Brno (2,4 miliardy korun)
  • superpočítačové centrum IT4Innovations, Ostrava (1,8 miliardy korun) 
Mgr. et Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.: 234 811 565
15.11.2011 3:11:48 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load