Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Navigace

Široká veřejnost

 

Vyhledávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Projekt CETOCOEN pomáhá zlepšit životní prostředí

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí bylo vybudováno v rámci projektu CETOCOEN podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celková hodnota projektu, jehož příjemcem byla brněnská Masarykova univerzita, přesáhla 536 milionů korun.

CETOCOEN představuje i ve světovém měřítku ojedinělý projekt, neboť propojuje data z různých registrů a databází zaměřených na životní prostředí (například informace o výskytu látek v ovzduší či o zvýšeném počtu zdravotních problémů na určitém území). Aplikuje vědecko-výzkumné poznatky základního výzkumu na hodnocení dopadů průmyslových činností na životní prostředí a zdravotní stav obyvatelstva. Může tak mimo jiné posloužit i jako příklad propojení výzkumu s firemní praxí.

Kromě samotné výstavby centra bylo z OP VaVpI podpořeno pět výzkumných programů, a to: Nástroje pro sledování distribuce chemických látek v prostředí, Procesy ovlivňující osud chemických látek v prostředí, Vývoj biosenzorů a přírodních biokatalyzátorů, Toxické účinky chemických látek a přírodních toxinů na živé organismy a Environmentální rizika, modely a informační systémy.

Projekt se zaměřil také na rozvoj environmentálního vzdělávání studentů zavedením nových předmětů z oblasti analýzy životního cyklu výrobků a trvale udržitelného rozvoje a zvýšením počtu bakalářských, diplomových a disertačních prací na tato témata.

Více informací o projektu CETOCOEN najdete na stránkách www.cetocoen.cz.

18.6.2015 9:11:29 | přečteno 0x | eva.presova
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load